Trang chủ Tin tức

Tổng hợp quy định về định dạng chứng từ điện tử

Tổng hợp quy định về định dạng chứng từ điện tử

21/04/2023 - 1301 lượt xem

Theo quy định, chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như chứng từ được lập bằng văn bản giấy. Định dạng chứng từ điện tử được quy định như thế nào? Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử có điều gì khác biệt?

Thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

19/04/2023 - 2066 lượt xem

Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thực hiện thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước, bao gồm: biên lai đặt in, tự in và biên lai điện tử. Dưới đây là tổng hợp một số quy định về thủ tục thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in.

Lập và ủy nhiệm biên lai được quy định thế nào theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

Lập và ủy nhiệm biên lai được quy định thế nào theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP?

18/04/2023 - 1881 lượt xem

Ngoài những nội dung về hóa đơn, chứng từ, tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ đưa ra nhiều quy định về lập và ủy nhiệm biên lai. Biên lai được lập và ủy nhiệm lập phải đúng nội dung, tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định để làm chứng từ hợp pháp trong thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính.

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

17/04/2023 - 5022 lượt xem

Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Dưới đây là hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế đơn giản, chính xác nhất để doanh nghiệp tham khảo.

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

14/04/2023 - 1293 lượt xem

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

13/04/2023 - 1526 lượt xem

Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như thế nào? Doanh nghiệp lưu ý để xử lý kịp thời tránh bị phạt gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp.

Tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

11/04/2023 - 12562 lượt xem

Với mỗi đối tượng và trường hợp khác nhau, Bộ Tài Chính quy định sử dụng mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân khác nhau. Thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/9/2021 đã có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Dưới đây là tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế TNCN mới nhất theo Thông tư 80.

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

10/04/2023 - 2287 lượt xem

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định rõ việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, trường hợp nào phải ngừng sử dụng hóa đơn? Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

07/04/2023 - 6834 lượt xem

Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như thế nào? Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, không tránh khỏi trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về một số thông tin.