Mô hình triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Mô hình triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Báo giá e-invoice E-300 E-500 E-1.00 E-2.000 E-5.000 E-10.000 E-MAX

E-300

E-500

E-1.000

E-2.000

E-5.000

E-10.000

E-MAX

Trị giá gói cước

150.000

275.000

400.000

650.000

1.350.000

1.800.000

-

Số lượng hóa đơn

300

500

1.000

2.000

5.000

10.000

Khảo sát

Ghi chú

Số lượng hoá đơn truyền nhận không giới hạn thời gian sử dụng

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

Phòng kinh doanh: 0243.7545222 Miền Bắc: 1900.4767 Trung, Nam: 1900.4768

GÓI E-300

Trị giá gói cước : 150.000

Số lượng : 300 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-500

Trị giá gói cước :275.000

Số lượng : 500 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-1000

Trị giá gói cước : 400.000

Số lượng : 1.000 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-2000

Trị giá gói cước : 650.000

Số lượng : 2.000 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-5.000

Trị giá gói cước : 1.350.000

Số lượng : 5.000 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-10.000

Trị giá gói cước : 1.800.000

Số lượng : 10.000 hóa đơn

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-MAX

Trị giá gói cước : -

Số lượng : Khảo sát

Ghi chú : Không giới hạn thời gian sử dụng

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin

Phòng kinh doanh : 0243.7545222
Miền Bắc: 1900.4767
Trung, Nam: 1900.4768