Tính năng cơ bản

1
Cung cấp đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn: Tạo lập - Phát hành - Điều chỉnh - Thay thế - Xóa bỏ hóa đơn.
2
Hoạt động đa nền tảng, lập-xuất hóa đơn điện tử mọi lúc, mọi nơi trên 3 phiên bản Desktop, Website, Mobile App.
3
Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng qua phương tiện điện tử: Email, SMS,...
4
Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu hoặc lựa chọn mẫu hóa đơn có sẵn với kho mẫu hóa đơn đa dạng.

Tính năng nâng cao

1
Tích hợp linh hoạt, đa dạng với hệ thống các phần mềm có sẵn.
2
Truyền nhận dữ liệu hóa đơn giữa nhiều điểm xuất hóa đơn, nhiều cấp quản lý.
3
Xử lý chính xác, liên tục 24/7 lượng lớn dữ liệu hóa đơn điện tử.
4
Cổng ký tiện dụng: Một chữ ký số dùng do nhiều điểm xuất hóa đơn.
5
Phê duyệt, xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn.

Tính năng cập nhật theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Chức năng phát hành hóa đơn
  • Phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC với ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới.

  • Thủ tục phát hành hóa đơn với tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

  • Cập nhật cơ chế cấp số hóa đơn mới.

Chức năng thiết kế mẫu hóa đơn
  • Tuân thủ theo quy định về ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Chức năng lập hóa đơn
  • Bổ sung hai loại hóa đơn mới: Hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

  • Việc lập hóa đơn áp dụng theo ký hiệu mẫu số, hóa đơn mới.

Chức năng xử lý hóa đơn
  • Bổ sung chức năng xử lý hóa đơn đối với hóa đơn giấy.

  • Cập nhật thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử định dạng XML, đáp ứng chuẩn cấu trúc dữ liệu theo quy định.

Mô hình triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Mô hình triển khai HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Mô hình tích hợp các phần mềm có sẵn của doanh nghiệp

Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu từ phần mềm SAP, ERP, CRM, phần mềm kế toán và các phần mềm khác