Trang chủ Tin tức Thủ tục chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Thủ tục chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Bởi: Einvoice.vn - 14/05/2024 Lượt xem: 201 Cỡ chữ

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi hóa đơn cho người mua. Việc sử dụng hóa đơn điện từ có mã mang lại nhiều lợi ích, độ chính xác và bảo mật cao. Quy định về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Căn cứ theo Điều 91, Luật Quản lý thuế năm 2019, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, điện lực,...
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô doanh thu, số lượng lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai và các trường hợp xác định được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho người mua hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh đồng thời phải kê khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp.

2. Quy định về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã.

Những trường hợp nào được chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có bắt buộc chuyển đổi hay không và hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã cần đáp ứng những yêu cầu nào?

2.1. Chuyển đổi từ hóa đơn không có mã sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có được không?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 5, Thông tư 78/2021/TT-BTC:
Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
1. Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nếu có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy, theo quy định trên, nếu người nộp thuế có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì người nộp thuế thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2.2. Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế có bắt buộc phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 5, Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nhưng thuộc trường hợp được xác định có rủi ro cao về thuế và được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Cụ thể, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử chuyển từ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế căn cứ theo Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực hiện theo yêu cầu trong thông báo của cơ quan thuế.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

2.3. Yêu cầu khi sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 17, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đầy đủ về mặt nội dung: Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
  • Tuân thủ chuẩn định dạng về hóa đơn điện tử: Theo quy định tại Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
  • Đúng với thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

3. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Căn cứ theo Điều 17, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được hướng dẫn như sau:
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp để:

  • Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Ký số trên hóa đơn và gửi cơ quan thuế để thực hiện cấp mã.
>> Tham khảo: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì thực hiện truy cập vào trang thông tin của đơn vị đó hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để:
  • Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Ký số trên hóa đơn và gửi cơ quan thuế thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để thực hiện cấp mã.
Lưu ý: Hệ thống cấp mã của cơ quan thuế sẽ thực hiện tự động cấp mã và gửi kết quả về cho người gửi hóa đơn.
Trên đây là hướng dẫn chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Các đơn vị thuộc đối tượng hoặc mong muốn chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế lưu ý để thực hiện các thủ tục chuyển đổi, lập hóa đơn và cấp mã đúng quy định.
Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN