Trang chủ Tin tức Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh

Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh

Bởi: Einvoice.vn - 12/12/2022 Lượt xem: 2090 Cỡ chữ

Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh. Vậy trường hợp doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có các chi nhánh khác tỉnh việc kê khai hóa đơn điện tử đầu vào được thực hiện như thế nào?

Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào
Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh.

1. Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào

Hóa đơn đầu vào được hiểu là hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động của doanh nghiệp. Hóa đơn đầu vào thường có các chứng từ kèm theo như:

  • Phiếu nhập kho (áp dụng với hàng hóa mua vào).
  • Phiếu thu, biên lai ghi lại số tiền giao dịch với khách hàng đối với các loại hàng hóa mua vào khác nhau.
  • Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán.
  • Hợp đồng mua, bán hàng hóa: bổ sung phụ lục kèm theo ghi chi tiết danh mục hàng hóa mua vào khi hợp đồng không ghi rõ danh mục các mặt hàng bán ra.

Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ nhằm khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào tại các chi nhánh khác tỉnh được thực hiện theo quy định của Pháp luật về hóa đơn và hóa đơn điện tử.
>> Tham khảo: Hạch toán hóa đơn đầu vào có chiết khấu thương mại.

2. Quy định kê khai hóa đơn điện tử đầu vào

Trong trường hợp doanh nghiệp có một trụ sở duy nhất và không có các chi nhánh phụ doanh nghiệp thực hiện kê khai hóa đơn bình thường và gửi cho cơ quan thuế tại nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Đối với doanh nghiệp có các chi nhánh tại các tỉnh khác và có đăng ký kinh doanh việc thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào được thực hiện theo quy định kê khai hóa đơn điện tử và theo quy định của luật kế toán.

2.1. Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào có chi nhánh ở địa phương khác

Khi kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh doanh nghiệp lưu ý các vấn đề sau.

2.1.1. Thời gian kê khai

Kê khai hóa đơn điện tử đầu vào phát sinh ở kỳ nào thì được thực hiện kê khai ở kỳ đó cùng với kỳ kê khai thuế. Hóa đơn phát sinh trong kỳ nào thì thực hiện kê khai tại kỳ đó.
Trường hợp phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu vào doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung tại bất cứ thời điểm nào khi phát hiện sai sót nhưng phải thực hiện trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của doanh nghiệp.
Nếu kê khai hóa đơn đầu vào sau khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào.

Thời hạn kê khai hóa đơn điện tử đầu vào
Thời gian kê khai hóa đơn điện tử đầu vào.

2.1.2. Trụ sở nơi thực hiện kê khai

Việc kê khai hóa đơn điện tử đầu vào được thực hiện theo nguyên tắc kê khai thuế GTGT do đó trụ sở nơi thực hiện kê khai hóa đơn đầu vào được thực hiện cùng với kê khai thuế. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC nguyên tắc kê khai như sau:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh kinh doanh trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì chi nhánh trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Lưu ý:
Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.
Nếu chi nhánh kinh doanh trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.
Mặt khác, tại Điều 42, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về nguyên tắc khai thuế:

  • Doanh nghiệp thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở.
  • Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì doanh nghiệp khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bố nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước.
Như vậy, kê khai hóa đơn điện tử đầu vào đối với các chi nhánh khác tỉnh sẽ xét trên nhiều yếu tố. Doanh nghiệp có thể kê khai trực tiếp tại trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc cũng có thể kê khai tại tỉnh nơi có chi nhánh theo quy định kê khai thuế GTGT mà doanh nghiệp đang áp dụng.
Ngoài ra, để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất!
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN