Trang chủ Tin tức Hướng dẫn xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng

Hướng dẫn xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng

Bởi: Einvoice.vn - 30/11/2022 Lượt xem: 25403 Cỡ chữ

Xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng như thế nào? Phần lớn các doanh nghiệp đều phát sinh việc mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích biếu tặng khách hàng, đối tác hoặc người lao động. Đặc biệt, vào mỗi dịp cuối năm, lễ Tết, các doanh nghiệp phát sinh hoạt động cho, biếu, tặng thì phải xuất hóa đơn, kê khai hóa đơn, thuế như thế nào?

Cách xuất hóa đơn đầu ra cho hàng biếu tặng

Cách xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng.

1. Quy định xuất hóa đơn đối với hàng cho biếu tặng

Hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng có cần lập hóa đơn không? Vừa qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 4799/CTHN-TTHT để trả lời thắc mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và việc điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT đối với hàng hóa biếu, tặng khách hàng.
Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ:
“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Biếu tặng hàng hóa vẫn cần xuất hóa đơn

Cho biếu tặng hàng hóa vẫn phải xuất hóa đơn.

Như vậy, theo quy định trên, hàng hóa sử dụng để cho, biếu, tặng vẫn phải lập hóa đơn như các trường hợp thông thường.

2. Hướng dẫn xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng

Cũng theo quy định trên, nội dung của hóa đơn hàng cho biếu tặng phải được ghi đầy đủ theo Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải tuân thủ theo định dạng dữ liệu quy định tại Điều 12, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cách viết hóa đơn đối với hàng biếu tặng

Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng.

Như vậy, hóa đơn đầu ra đối với hàng cho biếu tặng sẽ bao gồm những nội dung sau:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn:
  • Tên hóa đơn: Là tên của từng loại hóa đơn, được quy định tại Điều 8, Nghị định 123/2020/NĐ-CP (gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, hóa đơn GTGT kiêm phiếu thu, hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán tài sản công, tem, vé, thẻ, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
  • Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn thực hiện tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
 • Số hóa đơn.
 • Tên, địa chỉ, mã số của người bán và tên, địa chỉ, mã số của người mua (nếu có).
 • Thông tin hàng hóa: Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa tính thuế GTGT, thuế suất GTGT, tổng số tiền thuế GTGT tính theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.
 • Chữ ký của người bán, chữ ký người mua (nếu có).
 • Thời điểm lập hóa đơn theo đúng định dạng ngày, tháng, năm dương lịch.
 • Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.
 • Mã của cơ quan thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, chương trình khuyến mại (nếu có).
 • Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.
 • Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.
 • Nội dung khác.

3. Thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC:
“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Theo quy định trên, hàng hóa, dịch vụ sử dụng để cho, biếu, tặng sẽ được khấu trừ thuế GTGT.

Khấu trừ thuế GTGT

Hàng cho biếu tặng được khấu trừ thuế GTGT.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC, giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa là sản phẩm biếu tặng được quy định như sau:
Giá tính thuế
...
3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0). Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”
Như vậy, giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa biếu, tặng là giá tính thuế GTGT đối với mặt hàng cùng loại hoặc mặt hàng tương tự trên thị trường được tính tại thời điểm phát sinh hoạt động cho biếu tặng.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

4. Hàng biếu tặng có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Căn cứ theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp dùng để cho biếu tặng được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.
 • Trường hợp khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không bao gồm thuế GTGT thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Như vậy, khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng, doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn. Nội dung hóa đơn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành tại Điều 10 và Điều 12, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN