Trang chủ Tin tức Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

Bởi: Einvoice.vn - 15/11/2022 Lượt xem: 23366 Cỡ chữ

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước là vấn đề được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng hội nhập quốc tế, số lượng lao động nước ngoài làm việc cho các công ty Việt Nam ngày càng gia tăng. Các vấn đề xoay quanh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân là thủ tục pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần hoàn thành khi lao động nước ngoài về nước.

Quyết toán thuế TNCN với người nước ngoài

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước.

1. Lao động nước ngoài về nước có phải quyết toán thuế TNCN?

Nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoài khi về nước được quy định tại Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC:
“Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh”.
Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định nếu tổ chức, cá nhân đó cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.”
Như vậy, theo quy định trên, có thể kết luận như sau:

  • Nếu lao động người nước ngoài là cá nhân cư trú tính đến ngày xuất cảnh thì phải thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hạn chót nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.
  • Nếu người lao động nước ngoài là cá nhân không cư trú trong năm tính đến ngày xuất cảnh thì không cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Có hai khái niệm mà người lao động cần lưu ý là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Thuế TNCN tính trong hai trường hợp này như thế nào?
>> Tham khảo: Thuế TNCN với người có nhiều nguồn thu nhập.

2. Quyết toán thuế TNCN với người nước ngoài cư trú và không cư trú

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phân chia ra hai trường hợp cư trú và không cư trú. Tương ứng với từng trường hợp sẽ có cách quyết toán thuế TNCN khác nhau.

2.1. Quyết toán thuế TNCN với người nước ngoài cư trú

Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
Quyết toán thuế cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1, Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân cư trú nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
- Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp sau:
+ Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú.
+ Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, ký kết hợp đồng lao động 3 tháng trở lên, thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người đó sẽ được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần theo bảng sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng - trđ).
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế

(TNTT)/tháng

Thuế suất

(%)

Cách tính thuế

1

<5 trđ

5%

5%xTNTT trđ

2

5-10 trđ

10%

10%xTNTT - 0.25 trđ

3

10-18 trđ

15%

15%xTNTT - 0.75 trđ

4

18-32 trđ

20%

20%xTNTT - 1.65 trđ

5

32-52 trđ

25%

25%xTNTT - 3.25 trđ

6

52-80 trđ

30%

30%xTNTT - 5.85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

35%xTNTT - 9.85 trđ

Quyết toán thuế TNCN với người nước ngoài không cư trú.

Người nước ngoài nào được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam? Người nước ngoài không thỏa mãn các điều kiện của người nước ngoài cư trú đã nêu ở trên thì được xác định là người nước ngoài không cư trú.
Theo Khoản 1, Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với cá nhân không cư trú thì thuế TNCN được tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%.

3. Thời hạn và hồ sơ quyết toán thuế

Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn quyết toán thuế đối với người nước ngoài như sau:

  • Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của năm tài chính hoặc năm dương lịch.
  • Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế TNCN: Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày kết thúc năm dương lịch.

Hồ sơ khai thuế TNCN

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài.

Về hồ sơ quyết toán, mỗi trường hợp sẽ có hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN khác nhau:

  • Trường hợp người nước ngoài nhận thu nhập từ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế: Sử dụng mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC để chứng minh xác nhận về khoản tiền đã trả.
  • Người nước ngoài chịu thuế phát sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam: Nộp thêm một số giấy tờ được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.
  • Trường hợp cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận về số thuế đã nộp: Cá nhân nước ngoài chụp lại giấy chứng nhận đã khấu trừ thuế hoặc thay thế bằng bản chụp chứng từ ngân hàng, thể hiện số thuế đã nộp ở nước ngoài, đồng thời cam kết, chịu trách nhiệm về tính chính xác của ảnh chụp đó.
Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước. Doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam cần lưu ý để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế đúng quy định.
Ngoài ra, để được tư vấn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN