Trang chủ Tin tức 10 trường hợp hóa đơn điện tử nào không nhất thiết có đầy đủ các nội dung năm 2024

10 trường hợp hóa đơn điện tử nào không nhất thiết có đầy đủ các nội dung năm 2024

Bởi: Einvoice.vn - 24/01/2024 Lượt xem: 499 Cỡ chữ

Hóa đơn điện tử chứng từ định dạng dữ liệu điện tử có giá trị tương đương hóa đơn giấy. Do đó, hóa đơn điện tử cũng cần tuân thủ quy định về nội dung. Có trường hợp nào được pháp luật cho phép lập hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung hay không? E-invoice sẽ trả lời thắc mắc trên qua bài viết dưới đây.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn hiện đại sử dụng trên nền tảng điện tử. Theo thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
Hóa đơn điện tử cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng của hóa đơn điện tử.
  • Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Như vậy, hóa đơn điện tử là chứng từ có giá trị đặc biệt, cần đảm bảo những điều kiện về lưu trữ, bảo mật và đầy đủ nội dung. Vậy trong trường hợp nào thì hóa đơn được phép ghi thiếu nội dung?
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

2. Hóa đơn không cần có đủ nội dung trong trường hợp nào?

Nội dung hóa đơn điện tử
Một số hóa đơn không cần ghi đủ nội dung.

Theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, hóa đơn điện tử phải có các nội dung bắt buộc như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua, số lượng, đơn giá, thuế suất, chữ ký điện tử của người bán và người mua...
Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể tại Khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử không cần có đầy đủ nội dung theo quy định. Dưới đây 10 trường hợp hóa đơn điện tử không cần có đủ nội dung:
- Chữ ký điện tử của người mua: Không cần có trên hóa đơn điện tử, trừ khi người mua là cơ sở kinh doanh và có thỏa thuận với người bán về việc ký số, ký điện tử.
- Hóa đơn của cơ quan thuế cấp: Không cần có chữ ký số của người bán, người mua.
- Hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại: Không cần có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nếu người mua là cá nhân không kinh doanh.
- Hóa đơn bán xăng dầu cho cá nhân không kinh doanh: Không cần có các chỉ tiêu như tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký điện tử của người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.
- Hóa đơn là tem, vé, thẻ: Không cần có chữ ký số của người bán (trừ khi tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Nếu tem, vé, thẻ có sẵn mệnh giá thì không cần có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
- Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không: Không cần có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số của người bán nếu chứng từ được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh.
- Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt: Không cần có đơn vị tính, số lượng, đơn giá nếu có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng.
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Không cần có tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán. Các thông tin liên quan đến lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, địa điểm kho xuất, địa điểm nhận hàng, phương tiện vận chuyển được thể hiện theo cách ghi khác.
- Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không: Không cần có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, đơn vị tính, số lượng, đơn giá nếu hóa đơn được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.
- Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý: Không cần có đơn giá nếu hóa đơn xuất ra theo báo cáo đã đối chiếu giữa hai bên và theo bảng kê tổng hợp.
- Hóa đơn của doanh nghiệp quốc phòng an ninh: Không cần có đơn vị tính, số lượng, đơn giá, phần tên hàng hóa, dịch vụ ghi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng ký kết giữa các bên nếu hoạt động phục vụ quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.

3. Nội dung cần có trên hóa đơn điện tử

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử
Những nội dung nào bắt buộc có trên hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại Khoản 1 đến Khoản 13 và Khoản 15, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các nội dung cần có trong hóa đơn điện tử bao gồm:
- Mã số hóa đơn: là một dãy số duy nhất được cấp cho mỗi hóa đơn để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.
- Thông tin người bán và người mua: bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, email và các thông tin khác liên quan đến hai bên giao dịch.
- Thông tin hàng hóa hoặc dịch vụ: bao gồm tên, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền và thuế suất của từng mặt hàng hoặc dịch vụ.
- Tổng cộng tiền thanh toán: là tổng số tiền phải trả của người mua, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) nếu có.
- Phương thức thanh toán: là hình thức thanh toán mà người mua sử dụng để trả tiền cho người bán, ví dụ như tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
- Chữ ký số: là một loại mã hóa được sử dụng để xác nhận tính xác thực và toàn vẹn của hóa đơn điện tử. Chữ ký số được tạo ra bằng cách sử dụng một cặp khóa công khai và khóa riêng tư của người bán.
- Thời điểm ký số, thời điểm lập hóa đơn.
- Mã của cơ quan Thuế.
Nội dung trên hoá đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ và nghĩa vụ thuế của các bên tham gia hoạt động kinh doanh. Do đó hoá đơn điện tử cần được lập chính xác và tuân thủ theo các quy định hiện hành.
Bài viết trên đây đã giải đáp thắc mắc của quý khách về những trường hợp hoá đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung. Hy vọng những giải đáp và thông tin do E-invoice cung cấp sẽ hữu ích với hoạt động kinh doanh của quý khách.
Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN