Trang chủ Tin tức Thu nhập miễn thuế TNDN bao gồm những khoản nào?

Thu nhập miễn thuế TNDN bao gồm những khoản nào?

Bởi: Einvoice.vn - 06/03/2024 Lượt xem: 13222 Cỡ chữ

Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm kê khai và nộp thuế, doanh nghiệp cần nắm được những khoản thu nhập chịu thuế và được miễn thuế TNDN để tính thuế. Thu nhập miễn thuế TNDN sẽ được loại ra khi doanh nghiệp xác định thuế TNDN phải nộp trong kỳ. Kế toán xác định các khoản này để tránh những sai sót hoặc thất thoát cho doanh nghiệp.

Thu nhập được miễ thuế TNDN
Thu nhập miễn thuế TNDN 2024.

1. Những khoản thu nhập miễn thuế TNDN

Năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2020, năm 2022 và năm 2023, gọi tắt là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 bao gồm:
- Thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã.
- Thu nhập của hợp tác xã thu từ hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp, diêm nghiệp ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
- Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến nông sản, thủy sản ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
- Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
- Thu nhập từ việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các sản phẩm trong quá trình sản xuất thử nghiệm, hoặc sản phẩm xuất phát từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có 30% lao động bình quân của năm là người khuyết tật, cai nghiện xong, nhiễm virus HIV/AIDS.
- Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho đối tượng dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
- Thu nhập được chia do góp vốn, hoạt động liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước sau khi đã nộp thuế TNDN.
- Khoản tài trợ hoặc sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, từ thiện, nhân đạo, văn hóa, nghệ thuật,... và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.
- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải.
- Thu nhập của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước về hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu.
- Thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Thu nhập của các quỹ Nhà nước hoạt động phi lợi nhuận theo quy định pháp luật.
- Thu nhập của các tổ chức 100% vốn điều lệ của Nhà nước, được thành lập để xử lý các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
- Phần thu nhập không chia của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, xã hội để lại đầu tư và phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành.
- Phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.
- Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
>> Tham khảo: Hướng dẫn bút toán xác định thuế TNDN.

Quy định về trường hợp được miễn thuế TNDN
Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN 2024.

2. Quy định về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN

Các trường hợp được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế được quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Nghị định 91/2014/NĐ-CP.

2.1. Các trường hợp được ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN

Theo Khoản 1, 2 và Khoản 3, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, có 3 chế độ ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN như sau:
- Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với:
+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm theo Khoản 3, Điều 15, Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo Phụ lục đính kèm Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
- Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo: Đối tượng miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế TNDN nếu doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo Phụ lục III, Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
- Miễn thuế 02 năm, giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 04 năm kế tiếp:
+ Thu nhập do thực hiện dự án đầu tư mới: Áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm.
+ Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.2. Cách xác định thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Theo Khoản 4, Điều 16, Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.
Trường hợp không phát sinh thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu tiên kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính bắt đầu từ năm thứ 4.

Thời gian miễn giảm thuế TNDN
Xác định thời gian miễn, giảm thuế TNDN.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được tính từ thời điểm được công nhận thuộc loại doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
>> Tham khảo: Hướng dẫn tờ khai thuế TNDN.
Nếu trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn, giảm thuế dưới 12 tháng, doanh nghiệp được lựa chọn miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư  mới ngay từ kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế về thời gian bắt đầu được miễn, giảm thuế.  từ kỳ tính thuế kế tiếp.
Trên đây là các khoản thu nhập miễn thuế TNDN. Việc xác định được các loại thu nhập miễn thuế sẽ giúp kế toán tính toán chính xác những khoản doanh nghiệp không cần nộp thuế từ đó xác định thuế TNDN phải nộp.
Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN