Trang chủ Tin tức Cập nhật văn bản thuế TNDN mới nhất

Cập nhật văn bản thuế TNDN mới nhất

Bởi: Einvoice.vn - 17/01/2024 Lượt xem: 1721 Cỡ chữ

Có rất nhiều các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khiến nhiều nhà quản lý và kế toán không biết phải làm theo hướng dẫn tại văn bản nào. Dưới đây là cập nhật văn bản thuế TNDN mới nhất hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thông tin và thực hiện đúng các quy định về thuế TNDN hiện hành.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp
Quy định về thuế TNDN.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là một loại thuế trực thu phải nộp Ngân sách Nhà nước, được tính trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý.
Thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, chúng đóng góp không nhr cho Ngân sách Nhà nước. Từ đó nguồn thuế được sử dụng với nhiều mục đích để khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển trong nước đồng thời là công cụ điều tiết điều tiết nền kinh tế vĩ mô.

2. Văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ các quy định của Pháp luật của Nhà nước trong đó có các quy định về thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội các văn bản về thuế TNDN được sửa đổi bổ sung theo thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều các văn bản pháp luật quy định về thuế TNDN.
>> Tham khảo: Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN.

2.1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi bổ sung

Hiện nay các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động và nộp thuế TNDN tuân thủ theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 của Quốc Hội. Tuy nhiên Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được sửa đổi bởi các văn bản sau:

  • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;
  • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;
  • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Ở một số nghành nghề đặc thù có thể có các luật quy định về thuế TNDN khác nhau, tuy nhiên Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 là nền tảng để ban hành các quy định, hướng dẫn về thuế TNDN này.
Các đơn vị, doanh nghiệp cần cập nhật các văn bản thuế TNDN mới nhất để có thể khai và nộp thuế TNDN theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

2.2. Văn bản thuế TNDN mới nhất  

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH ban hành ngày 15/7/2020 là văn bản thuế TNDN mới nhất hiện nay. Trên thực tế văn bản là hợp nhất của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Văn bản hợp nhất này gồm 4 Chương và 20 Điều. Thông qua văn bản hợp nhất người nộp thuế có thể dễ dàng nắm bắt các quy định chung và có phương án hoạt động phù hợp.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Tổng hợp các Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về thuế TNDN
Các Thông tư quan trọng về Thuế TNDN.

Bên cạnh các văn bản về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thế cần lưu ý đến các Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Dưới đây là các Thông tư nổi bật.

STT

THÔNG TƯ

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

NỘI DUNG

1

Thông tư 78/2014/TT-BTC

02/8/2014

hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2

Thông tư 119/2014/TT-BTC

01/9/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

3

Thông tư 151/2014/TT-BTC

5/11/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

4

Thông tư 96/2015/TT-BTC

06/8/2015

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

5

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

01/9/2016

Hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

6

Thông tư 130/2016/TT-BTC

01/7/2016

ướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

7

Thông tư 25/2018/TT-BTC

01/5/2018

Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Người nộp thuế căn cứ theo các văn bản thuế TNDN mới nhất để tính thuế TNDN, kê khai thuế TNDN và nộp thuế theo đúng quy định, tránh sai phạm dẫn đến bị phạt.
Trường hợp không nắm được các quy định về vấn đề cụ thể nào đó có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế quản lý đơn vị, doanh nghiệp để được hướng dẫn.
Ngoài ra, để được tư vấn và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN