Trang chủ Tin tức Sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?

Sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử thì xử lý như thế nào?

Bởi: Einvoice.vn - 15/07/2020 Lượt xem: 42939 Cỡ chữ

Trước khi xử lý sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử, bạn cần phân loại xem đó là hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế để lựa chọn cách xử lý đúng nhất.

1. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn có mã của cơ quan thuế.


Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bạn cần xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo từng trường hợp như sau:
- Trường hợp hóa đơn bị sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử và người bán chưa gửi cho người mua:
Khi này, bên bán cần xử lý như sau:

 • Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử thay thế mới, đảm bảo có ký số, ký điện tử, gửi tới cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới, thay thế hóa đơn đã sai sót.

- Trường hợp hóa đơn điện tử sai địa chỉ song đã được gửi cho người mua:
Khi này, bên bán cần xử lý như sau:

 • Bên bán sẽ thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có sai sót
 • Bên bán lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP rồi gửi tới cơ quan thuế và không phải lập lại hóa đơn mới.
>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

2. Cách xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Với hóa lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử, nếu bên bán chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần hủy bỏ và lập hóa đơn mới là xong.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế.

Tuy nhiên, nếu trường hợp hóa đơn điện tử gặp lỗi sai địa chỉ và đã được gửi tới bên bán thì bên bán chỉ cần thông báo cho bên mua về việc hóa đơn điện tử xảy ra sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
Hoặc với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sai này đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

Thực tế, các hóa đơn điện tử khi gặp lỗi sai địa chỉ, bên bán đã gửi cho bên mua và đã tiến hành kê khai thì cả hai bên bán và mua sẽ phải lập biên bản điều chỉnh sai sót rồi mới lập hóa đơn điều chỉnh.
Mẫu biên bản điều chỉnh sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử sẽ được tiến hành theo quy định của theo Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
Nếu bạn chưa tìm ra mẫu biên bản điều chỉnh thì có thể tham khảo ngay mẫu đúng nhất chúng tôi cập nhật dưới đây:

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, biên bản điều chỉnh lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử muốn hợp pháp phải đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu dưới đây:

 • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải trùng khớp với nhau.
 • Nội dung của biên bản điều chỉnh hóa đơn phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày/tháng/năm… ký hiệu …; nội dung điều chỉnh.
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải có ký điện tử của bên bán và bên mua, phải được lưu trữ ở dạng dữ liệu điện tử. Đối với trường hợp bên mua không có chữ ký điện tử thì bên bán và bên mua phải lập văn bản thỏa thuận bằng giấy, có ghi rõ sai sót và chữ ký của 2 bên.

Như vậy, bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn một cách chi tiết nhất.
Mọi thắc mắc về cách xử lý lỗi sai địa chỉ trên hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 - 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/