Trang chủ Tin tức Hướng dẫn cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã & không mã theo Thông tư 68

Hướng dẫn cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã & không mã theo Thông tư 68

Bởi: Einvoice.vn - 06/07/2020 Lượt xem: 4330 Cỡ chữ

Quy định cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế là một trong những điểm rất quan trọng trong Thông tư 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính mới ban hành ngày 30/09/2019.

1. Cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC mới ban hành ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ sẽ tiến hành ngừng cấp mã với một số trường hợp cụ thể và xử lý nghiêm minh nếu có sai sót, vi phạm xảy ra.

ngưng sử dụng hóa đơn điện tử có mã khi nào

Một số doanh nghiệp dùng HĐĐT có mã sẽ bị ngưng sử dụng nếu có vi phạm.


Cụ thể, tại Điều 9, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định sẽ ngừng cấp mã đối với các trường hợp sau:

  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.
  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
  • Trường hợp các trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
  • Các trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
  • Các trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Tại Khoản 2, Điều 15 của Thông tư này, Bộ Tài chính cũng quy định cách xử lý một số trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ được tiếp tục sử dụng trở lại nếu đáp ứng được điều kiện nhất định:

  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử bởi cơ quan thuế sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.
  • Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh dù đã tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh, nếu có văn bản thông báo rõ ràng với cơ quan thuế thì vẫn được được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó.

Ngoài ra, đối với các trường hợp trên, cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra kỹ lưỡng, nếu phát hiện có sai phạm thì sẽ tiến hành xử lý và xử phạt nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cách xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Tương tự như hóa đơn điện tử có mã, một số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế cũng sẽ bị buộc ngừng sử dụng nếu như nằm trong các trường hợp được quy định.

hóa đơn điện tử không có mã

Một số doanh nghiệp dùng HĐĐT không mã sẽ bị ngưng sử dụng nếu có vi phạm.

Cụ thể, tại Điều 15, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc 1 trong 7 trường hợp bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (đã nêu ở phần trên) thì sẽ không được phép sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.
Bên cạnh đó, các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh dù đã tạm ngừng kinh doanh nhưng cần có hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh, nếu có văn bản thông báo rõ ràng với cơ quan thuế thì vẫn được được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử không có mã để thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó.
Trên đây einvoice.vn đã hướng dẫn đến bạn cách xử lý sai sót với hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế theo đúng Thông tư 68 của Bộ Tài chính.
Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử hay trải nghiệm dùng thử MIỄN PHÍ phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, bạn vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN