Trang chủ Tin tức Những trường hợp nào phải nộp thuế thu nhập bất thường? Cách tính thuế thu nhập bất thường

Những trường hợp nào phải nộp thuế thu nhập bất thường? Cách tính thuế thu nhập bất thường

Bởi: Einvoice.vn - 15/12/2021 Lượt xem: 8082 Cỡ chữ

Khi nào bị thu thuế thu nhập bất thường và các tính thuế thu nhập bất thường theo quy định hiện hành ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

1. Trường hợp nào phải nộp thuế thu nhập bất thường

Theo quy định tại Điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC:
"Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/ lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về nộp thuế thu nhập bất thường
Những trường hợp phải nộp thuế thu nhập bất thường theo quy định

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết…".
Như vậy, căn cứ theo quy định trên, có thể hiểu thuế thu nhập bất thường (TNBT) là khoản thuế mà người lao động phải trả trong các trường hợp dưới đây:

  • Người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động với thời hạn dưới 3 tháng, có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên.
  • NLĐ không ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác…

2. Cách tính thuế thu nhập bất thường 

Cũng theo quy định trên, nếu nằm trong những đối tượng phải nộp thuế thu nhập bất thường, NLĐ sẽ bị khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập. 
Nói cách khác, thuế thu nhập bất thường được tính bằng công thức:

TNBT = Thu nhập tính thuế x 10%.

Áp dụng vào thực tiễn, theo quy định thông thường của nhiều doanh nghiệp hiện nay, lương thử việc của NLĐ trong vòng 1-2 tháng sẽ bằng 85% lương theo thỏa thuận. Tuy nhiên, lương thực nhận sẽ phải trừ 10% trước khi nhận về do áp dụng quy định tính thuế thu nhập bất thường theo quy định hiện hành.

Công thức tính thuế thu nhập bất thường
Thuế thu nhập bất thường được tính bằng công thức: Thu nhập tính thuế x 10%

Chẳng hạn, mức lương thử việc/ lương của bạn là 14 triệu/ tháng; mức lương thực nhận sẽ là 12,6 triệu đồng/ tháng.

3. Có thể không đóng thuế thu nhập bất thường được không?

Câu trả lời trong trường hợp này là Có, nhưng chỉ áp dụng với NLĐ có tổng mức thu nhập trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
Điều kiện đi kèm đó là NLĐ cần làm cam kết gửi doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
Mẫu Bản cam kết áp dụng cho các cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN như hình dưới đây:

Mẫu đơn cam kết

(*) Lưu ý: NLĐ phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản cam kết đó.
Trường hợp gian lận và bị phát hiện, NLĐ sẽ chịu xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cụ thể, theo quy định tại điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, mức phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế với tổ chức, doanh nghiệp vi phạm sẽ bằng 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế.
Trong khi đó, mức phạt đối với cá nhân sẽ bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp.
Căn cứ vào cam kết của người lao động, tổ chức trả thu nhập sẽ không phải thực hiện khấu trừ thuế này trước khi trả lương, thu nhập cho NLĐ.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân để nhận lại tiền thuế TNBT Trường hợp không làm cam kết và bị trừ 10% thuế hàng tháng nhưng tổng thu nhập cả năm trừ gia cảnh và các khoản miễn thuế chưa tới mức phải nộp thuế; cuối năm, người lao động có thể làm thủ tục quyết toán thuế để nhận về số tiền thuế NBT đã bị thu.
Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN