Trang chủ Tin tức Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC như thế nào?

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC như thế nào?

Bởi: Einvoice.vn - 22/11/2021 Lượt xem: 4833 Cỡ chữ

Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một trong những nội dung mới được đưa ra trong Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Vậy quy định có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022 này có điểm gì mới? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây từ E-invoice.

1. Quy định về ủy nhiệm lập HĐĐT tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Được biết, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Riêng với Ủy nhiệm lập HĐĐT, trước đó, tại Khoản 7, Điều 4, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:
Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải thể hiện tên đơn vị bán là bên ủy nhiệm.

Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.
Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một trong những nội dung mới được đưa ra trong Thông tư 78.

Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, thể hiện đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm như:

  • Mục đích ủy nhiệm;
  • Thời hạn ủy nhiệm;
  • Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm

Cùng với đó, phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng HĐĐT.
Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ. 

2. Quy định về ủy nhiệm lập HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Dựa theo những quy định vừa nêu, Điều 3, Thông tư 78/2021/TT-BTC có đưa hướng ra dẫn cụ thể như sau:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.
Bên thứ ba cụ thể gồm những đối tượng:

  • Là bên có quan hệ liên kết với người bán
  • Là đối tượng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT
  • Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT

HĐĐT ủy nhiệm phải là HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Đồng thời, phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của hai bên.
Việc ủy nhiệm lập hóa đơn phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. Cùng với đó, phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng HĐĐT.

Quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử
Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ có quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba lập HĐĐT.

Thông tư cũng nêu rõ, việc ủy nhiệm được xác định là thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT. Vì vậy, bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.
Về trách nhiệm của bên ủy nhiệm và bên lập ủy nhiệm, theo Thông tư, khi thực hiện ủy nhiệm lập HĐĐT; hoặc, khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước thời hạn ủy nhiệm lập HĐĐT theo thỏa thuận giữa các bên, hai bên đều phải có trách nhiệm niêm yết; hủy niêm yết khi hết thời hạn ủy nhiệm, chấm dứt trước thời hạn trên website của đơn vị mình hoặc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người mua được biết.
Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hoặc, thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm lập HĐĐT ủy nhiệm theo đúng thực tế phát sinh, theo thỏa thuận với bên ủy nhiệm và tuân thủ nguyên tắc ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định.
Trước đó, quy định về ủy nhiệm lập HĐĐT chưa từng được nêu ra tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
Bởi vậy, kế toán doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức kinh doanh đều nên tìm hiểu, nắm bắt được những quy định liên quan trong quá trình lập HĐĐT theo quy định mới. 

Để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN