Báo giá

E-500

E-1.000

E-2.000

E-5.000

E-10.000

E-20.000

E-MAX

Trị giá gói cước 750.000 1.250.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 300.000.000
Số lượng 500 hóa đơn 1000 hóa đơn 2000 hóa đơn 5000 hóa đơn 10.000 hóa đơn 20.000 hóa đơn 1.000.000 hóa đơn
Phí thiết lập hệ thống 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Miễn phí Miễn phí
Ghi chú Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E500

Trị giá gói cước :750.000

Số lượng :500 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :1.000.000 vnđ

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-1000

Trị giá gói cước :1.250.000

Số lượng :1.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :1.000.000 vnđ

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-2000

Trị giá gói cước :2.000.000

Số lượng :2.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :1.000.000 vnđ

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-5000

Trị giá gói cước :4.000.000

Số lượng :5.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :1.000.000 vnđ

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-10.000

Trị giá gói cước :6.000.000

Số lượng :10.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :1.000.000 vnđ

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-20.000

Trị giá gói cước :8.000.000

Số lượng :20.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :Miễn phí

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-MAX

Trị giá gói cước :300.000.000

Số lượng :1.000.000 hóa đơn

Phí thiết lập hệ thống :Miễn phí

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng