Báo giá

E-300

E-500

E-1.000

E-2.000

E-5.000

E-10.000

E-MAX

Trị giá gói cước 300.000 450.000 800.000 1.350.000 2.750.000 3.600.000 300.000.000
Số lượng 300 hóa đơn 500 hóa đơn 1.000 hóa đơn 2.000 hóa đơn 5.000 hóa đơn 10.000 hóa đơn 1.000.000 hóa đơn
Ghi chú Không giới hạn thời gian sử dụng

Miễn phí hoàn toàn mẫu hóa đơn điện tử trong kho mẫu có sẵn - Khách hàng có thể chủ động thiết kế mẫu

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thiết kế mẫu hóa đơn đặc thù, vui lòng liên hệ hotline:

Miền Bắc: 1900.4767 Trung, Nam: 1900.4768

GÓI E300

Trị giá gói cước :300.000

Số lượng :300 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-500

Trị giá gói cước :450.000

Số lượng :500 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-1000

Trị giá gói cước :800.000

Số lượng :1.000 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-2000

Trị giá gói cước :1.350.000

Số lượng :2.000 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-5.000

Trị giá gói cước :2.750.000

Số lượng :5.000 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-10.000

Trị giá gói cước :3.600.000

Số lượng :10.000 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

GÓI E-MAX

Trị giá gói cước :300.000.000

Số lượng :1.000.000 hóa đơn

Ghi chú :Không giới hạn thời gian sử dụng

Miễn phí 100% kho mẫu đặc hóa đơn điện tử :

Nếu doanh nghiệp có như cầu thiết kế mẫu hóa đơn đặc thù liên hệ hotline:

Miền Bắc: 1900.4767
Trung, Nam: 1900.4768