Trang chủ Tin tức Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp

Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp

Bởi: Einvoice.vn - 12/10/2023 Lượt xem: 9129 Cỡ chữ

Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp là một trong những mẫu biên lai phổ biến. Tuy nhiên việc lập biên lai thu tiền cần căn cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo các quy định về nội dung của hóa đơn chứng từ.

Biên lai thu tiền là gì
Khái niệm biên lai thu tiền.

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền đối với doanh nghiệp là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.
>> Tham khảo: Hướng dẫn thủ tục tiêu hủy biên lai.

(1) Hai loại biên lai thường gặp:

Một là: Biên lai in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai đã được in sẵn một số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp và mức thu phí được cố định.
Hai là: Biên lai không in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai số tiền thu được do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu tiền trong các trường hợp sau:

  • Phí, lệ phí được pháp luật quy định mức thu bằng tỷ lệ phần trăm;
  • Phí, lệ phí có nhiều chỉ tiêu thu tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức ,cá nhân nộp tiền;
  • Phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế.

(2) Trường hợp sử dụng biên lai thu tiền:

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền như: thu tiền phạt, thu lệ phí dịch vụ sinh hoạt, thu lệ phí cố định… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ…
Cuối ngày, căn cứ vào bản biên lai thu tiền đã lưu người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (trường hợp thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
Biên lai thu tiền là chứng từ kế toán quan trọng hỗ trợ hạch toán chính xác, minh bạch. Biên lai thu tiền cần được lưu giữ theo quy định về hóa đơn, chứng từ.
>> Tham khảo: Hướng dẫn cách áp dụng biên lai điện tử cho doanh nghiệp.

2. Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp và cách lập

Lập biên lai thu tiền thế nào?
Cách lập biên lai thu tiền.

Mẫu biên lai thu tiền dành cho doanh nghiệp và cách ghi biên lai thu tiền như thế nào? trong trường hợp là kế toán mới hoặc bắt đầu làm công việc thu chi hạch toán cần nắm rõ.

2.1. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT  ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cụ thể, mẫu biên lai thu tiền được quy định theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cụ thể như sau:

 

Đơn vị:[1] ..................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số 06 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

 

BIÊN LAI THU TIỀN [2]

Ngày .....tháng .....năm 2023   

                                                                                                 Quyển số: [3].............

                                                                                                             Số:.............

Họ và tên người nộp: [4]  ...........................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Nội dung thu: [5] ...............................................................................................

Số tiền thu: [6]..............................(Viết bằng chữ): ...........................................

...........................................................................................................................

 

Người nộp tiền [7]

(Ký, họ tên)

Người thu tiền [7]

(Ký, họ tên)

 

 

Cách lập biên lai thu tiền như sau:

  • Tại [1] người lập ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp thu tiền và có đóng dấu doanh nghiệp ở khu vực này.
  • Tại [2] chú ý Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (người ghi đặt giấy than viết một lần).
  • Tại [3] biên lai thu tiền phải đóng thành quyển và phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
  • Tại [4] người lập ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền có thể là đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức...
  • Tại [5] Ghi rõ nội dung thu tiền.
  • Tại [6] Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD… Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.
  • Tại [7] sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp.

Lưu ý sau khi lập xong người thu tiền lưu lại liên 1, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.2. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu biên lai thu tiền dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Mẫu số 06-TT) quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 như sau:

 

Đơn vị: .....................

Địa chỉ: .......................

Mẫu số 06 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày.....tháng....năm....

Quyển số: .................

 

Số: ...........................

 

Họ và tên người nộp: ............................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Nội dung thu ..........................................................................................................

Số tiền thu:............................... (Viết bằng chữ): ....................................................

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 

 

Ở biên lai thu tiền quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC có cách lập tương tự với mẫu biên lai thu tiền tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và mẫu biên lai đều có tính chất hướng dẫn.
Người lập biên lai thu tiền lưu ý có thể thêm các nội dung để phù hợp với đặc điểm ngành hàng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị mình nhưng bắt buộc phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán, đồng thời đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
Trên đây là mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp được Hóa đơn điện tử E-invoice tổng hợp và chia sẻ. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc khi cần lập và sử dụng biên lai thu tiền.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN