Trang chủ Tin tức Tìm hiểu về giá FOB và cách tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB năm 2023

Tìm hiểu về giá FOB và cách tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB năm 2023

Bởi: Einvoice.vn - 02/10/2023 Lượt xem: 7615 Cỡ chữ

FOB một trong 11 điều khoản trong Incoterms 2010 và được sử dụng khá nhiều trong thương mại quốc tế. Tại bài viết này E-invoice sẽ làm rõ về giá FOB cũng như cách tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB năm 2023.

Giá FOB trong xuất nhập khẩu
Giá FOB trong xuất nhập khẩu có vai trò gì?

1. Thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB

Để hiểu về thuế xuất nhập khẩu tính theo giá FOB là như thế nào, chúng ta cần tìm hiểu về định nghĩa giá FOB và các yếu tố cấu thành nên giá FOB của hàng hóa xuất, nhập khẩu.

1.1. Định nghĩa giá FOB

Giá FOB (Free On Board) là thuật ngữ thương mại quốc tế được sử dụng để chỉ giá của hàng hóa bao gồm cả giá sản phẩm và chi phí vận chuyển đến cảng xuất khẩu. Tại Khoản 6, Điều 3, Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa, có quy định về trị giá hải quan FOB như sau:
“Trị giá FOB là trị giá hàng hóa đã giao qua mạn tàu, bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng hoặc địa điểm cuối cùng trước khi tàu chở hàng rời bến. Trị giá FOB được tính theo quy định tại Điều VII, Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định về Trị giá Hải quan.”
Hiểu đơn giản, giá FOB biểu thị giá mà người mua phải trả cho hàng hóa tại cảng xuất khẩu. Đây là một khái niệm quan trọng trong việc ghi nhận thời điểm và nơi chuyển quyền sở hữu, trách nhiệm và rủi ro từ người bán sang người mua.
>> Tham khảo: Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu.

1.2. Giá FOB được tính như thế nào?

Để tính giá FOB, đầu tiên bạn cần xác định giá cả thực tế của sản phẩm. Điều này bao gồm giá bán sản phẩm cùng với các phí và chi phí khác liên quan, chẳng hạn như các chi phí sản xuất, đóng gói,...
Chi phí vận chuyển đến cảng xuất khẩu cũng được tính vào giá FOB. Ở đây bao gồm các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng từ nơi sản xuất hoặc kho lưu trữ của người bán đến cảng.
Sau khi xác định giá cả sản phẩm và chi phí vận chuyển đến cảng xuất khẩu, bên bán tổng hợp lại sẽ cho ra giá FOB cuối cùng mà bên mua phải trả.
Giá FOB thường được ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng xuất khẩu, để cả người bán và người mua hiểu rõ về các yếu tố đã được tính vào giá.
Đây là một bước quan trọng trong việc áp dụng phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB, và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính thuế theo phương pháp này.

2. Cách tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB

Các bước tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB
Các bước tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB.

Để xác định mức thuế theo quy định qua mức giá FOB, các đơn vị cần thực hiện những bước sau đây:

Bước 1: Xác định giá FOB của hàng hóa

Để tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB, bước đầu tiên là xác định giá FOB của hàng hóa. Điều này bao gồm việc:
- Tính toán giá của hàng hóa bao gồm cả giá sản phẩm và các chi phí liên quan như sản xuất, đóng gói, và các chi phí khác.
- Ghi nhận các chi phí vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất hoặc kho lưu trữ của người bán đến cảng xuất khẩu.
- Cộng tổng giá cả sản phẩm và chi phí vận chuyển để có giá FOB cuối cùng.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 2: Áp dụng thuế xuất nhập khẩu theo tỷ lệ cụ thể

Tùy thuộc vào loại hàng hóa và quy định của quốc gia, mức thuế xuất nhập khẩu có thể được quy định theo một tỷ lệ cụ thể.
Theo Điều 5 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, việc tính thuế xuất nhập khẩu được thực hiện như sau:
- Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định dựa trên trị giá của hàng hóa và thuế suất được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm (%) tại thời điểm tính thuế.
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, thuế suất được quy định cụ thể cho từng mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu.
- Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu đến các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại, thì áp dụng các thỏa thuận này.
Đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường, thì được áp dụng như sau:
- Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam đang thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại.
- Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại.
- Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được quy định ở Điểm a và Điểm b Khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trong trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.
Dựa trên mức thuế đã xác định, tính toán số tiền thuế phải trả bằng cách nhân mức thuế với giá FOB của hàng hóa.

Bước 3: Tính toán số tiền thuế phải trả

Sau khi áp dụng tỷ lệ thuế vào giá FOB, chúng ta sẽ có số tiền thuế xuất nhập khẩu cụ thể mà người mua hoặc người bán phải trả.
Điều này là kết quả của việc xác định giá FOB, áp dụng tỷ lệ thuế và tính toán số tiền tương ứng.
Bằng cách tuân thủ các bước này, các bên xuất, nhập khẩu hàng hóa có thể xác định số tiền thuế một cách chính xác và đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các ưu điểm của việc sử dụng giá FOB trong tính thuế.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử trong xuất nhập khẩu áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

3. Ưu điểm của việc sử dụng giá FOB trong việc tính thuế xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu theo giá FOB
Tính thuế xuất nhập khẩu theo giá FOB có ưu điểm gì?

3.1. Sự minh bạch và rõ ràng

Giá FOB giúp người mua và người bán hiểu rõ về cách tính giá cả hàng hóa, bao gồm cả giá sản phẩm và chi phí vận chuyển đến cảng xuất khẩu.
Với các thông tin minh bạch, cả hai bên có thể dễ dàng kiểm tra và xác nhận rằng giá FOB được tính đúng cách.

3.2. Khả năng quản lý và kiểm soát chi phí

Giá FOB cho phép người mua và người bán quản lý và kiểm soát các yếu tố chi phí một cách hiệu quả, bao gồm cả giá sản phẩm và các chi phí vận chuyển.
Bằng cách biết chính xác các chi phí vận chuyển đến cảng xuất khẩu, người mua và người bán có thể tối ưu hóa quy trình vận chuyển để tiết kiệm chi phí.
Cả hai bên tham gia vào quá trình thương mại đều có thể dễ dàng dự báo và lập kế hoạch tài chính, vì họ biết chính xác các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

3.3. Tránh tranh chấp và hợp đồng không rõ ràng

Thương mại sử dụng giá FOB giúp tránh tranh chấp về giá cả hàng hóa, vì mọi yếu tố đã được xác định rõ ràng trong quy trình tính giá FOB.
Giá FOB giúp hợp đồng trở nên rõ ràng và dễ hiểu, giảm nguy cơ các mâu thuẫn về giá cả sau này.
Việc hiểu rõ bản chất và những ưu điểm của FOB giúp cả người mua và người bán tận dụng tối đa trong các hoạt động logistic và đảm bảo quy định về thuế suất của các nước.
Với những nội dung trong bài viết này, E-invoice chúc quý khách sẽ áp dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN