Trang chủ Tin tức HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2023/NĐ-CP

Bởi: Einvoice.vn - 11/07/2023 Lượt xem: 4327 Cỡ chữ

Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó, trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT là vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm.

Thủ tục giảm thuế Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Hướng dẫn thủ tục giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

1. Trình tự thực hiện giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, trình tự thực hiện giảm thuế GTGT bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định đối tượng giảm thuế

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống còn 8%, trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ dưới đây:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc kinh doanh bất động sản, kim loại cùng các sản phẩm được sản xuất từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm của hoạt động khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất,... cụ thể theo Phụ lục I, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
  • Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cụ thể theo Phụ lục III, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
  • Sản phẩm công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, cụ thể theo Phụ lục III, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Như vậy, đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP sẽ bao gồm những hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế GTGT 10% và không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập và nộp báo cáo thuế GTGT chi tiết.

Đối tượng được giảm thuế GTGT
Đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Bước 2: Xác định mức giảm thuế

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT được quy định như sau:
2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Bước 3: Thủ tục giảm thuế

Thủ tục giảm thuế được quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP:
Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế cần lưu ý:

  • Tại dòng thuế suất GTGT ghi “8%”, tiền thuế GTGT, tổng số tiền người mua phải thanh toán.
  • Căn cứ theo hóa đơn GTGT để cơ sở bán ra kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua vào kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm trên hóa đơn.

Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, khi lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế cần lưu ý:

  • Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.
  • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Kế toán ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ trên doanh thu kèm theo ghi chú “Đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT
Lưu ý khi xuất hóa đơn giảm thuế GTGT.

2. Lưu ý đối với kê khai thuế cho các mặt hàng giảm thuế

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 2, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và kê khai thuế suất GTGT hoặc mức tỷ lệ % tính thuế GTGT áp dụng theo mức chưa giảm thì người bán và người mua thực hiện xử lý hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Hóa đơn sau khi xử lý sẽ sử dụng làm căn cứ để người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Nghị định 44/2023/NĐ-CP hướng dẫn kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Thời hạn áp dụng chính sách giảm thuế

Theo Điều 2, Nghị định 44/2023/NĐ-CP:
“Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023”.
Theo đó, chính sách giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. So với năm 2022 được giảm thuế trong cả năm thì năm 2023 sẽ chỉ được giảm thuế trong nửa cuối năm.
Trên đây là hướng dẫn trình tự và thủ tục giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Các đối tượng kinh doanh các mặt hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế cần nghiên cứu để thực hiện thủ tục giảm thuế đúng quy định.
Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN