Trang chủ Tin tức Hướng dẫn cách tính thuế lũy tiến từng phần

Hướng dẫn cách tính thuế lũy tiến từng phần

Bởi: Einvoice.vn - 05/12/2022 Lượt xem: 24825 Cỡ chữ

Cách tính thuế lũy tiến từng phần áp dụng như thế nào? Tùy thuộc vào nguồn thu nhập mà thuế thu nhập cá nhân sẽ có cách tính thuế và mức thuế suất khác nhau. Vậy đối tượng nào sẽ áp dụng phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cách tính như thế nào?

Cách tính thuế lũy tiến từng phần

Cách tính thuế lũy tiến từng phần.

1. Đối tượng nào tính thuế TNCN theo phương pháp lũy tiến từng phần?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 27, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên (bao gồm cả trường hợp ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi).
Đối với các khoản thu nhập khác như thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng hoặc thừa kế, quà tặng, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp khấu trừ 10% trước khi chi trả, thu nhập của cá nhân người nước ngoài không cư trú sẽ áp dụng biểu thuế toàn phần.
>> Tham khảo: Thế nào là khấu trừ thuế TNCN tại nguồn?

Thuế lũy tiến từng phần với tiền lương và tiền công
Thuế lũy tiến từng phần áp dụng với tiền lương, tiền công.

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần

Thuế suất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần bao gồm 07 bậc thuế căn cứ theo phần thu nhập tính thuế/tháng:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế (TNTT)/tháng

Thuế suất

(%)

Cách tính thuế

1

<5 triệu đồng

5%

5% x TNTT triệu đồng

2

5-10 triệu đồng

10%

10% x TNTT - 0.25 triệu đồng

3

10-18 triệu đồng

15%

15% x TNTT - 0.75 trđ

4

18-32 triệu đồng

20%

20% x TNTT - 1.65 triệu đồng

5

32-52 triệu đồng

25%

25% x TNTT - 3.25 triệu đồng

6

52-80 triệu đồng

30%

30% x TNTT - 5.85 triệu đồng

7

Trên 80 triệu đồng

35%

35% x TNTT - 9.85 triệu đồng

 

3. Hướng dẫn tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Căn cứ theo Điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Công thức tính cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để xác định được số thuế phải nộp, bạn cần tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế.

Như vậy, để tính được thu nhập tính thuế theo công thức trên bạn cần thực hiện tính từng thành phần có trong công thức.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3.1. Các bước tính thuế TNCN lũy tiến từng phần

Bước 1: Tính tổng thu nhập.
Bước 2: Tính các khoản thu nhập được miễn thuế
Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền công, tiền lương gồm:

  • Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.
  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hàng tàu Việt Nam vận tải quốc.

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế.
Bước 4: Tính các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ được trừ khi tính thuế TNCN gồm:

  • Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
  • Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng.

Khoản giảm trừ khi tính thuế tncn

Một số khoản giảm trừ được trừ khi tính thuế TNCN.

Ngoài ra, người nộp thuế còn có thể được giảm trừ một số khoản khác như khoản tiền đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, tiền đóng cho hoạt động khuyến học, nhân đạo.
Bước 5: Tính thu nhập tính thuế
Sau khi tính thu nhập tính thuế, người nộp thuế áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần để xác định số thuế phải nộp theo mỗi bậc thuế. Cụ thể, biểu thuế lũy tiến gồm 07 bậc thuế tương ứng với từng mức thu nhập tính thuế và thuế suất.
Để tính được tổng số thuế phải nộp, bạn lấy thu nhập tính thuế x thuế suất của bật thuế đó, cuối cùng cộng số thuế của từng bậc sẽ được tổng số thuế phải nộp.
>> Tham khảo: Quyết toán thuế TNCN với người làm hai công ty.

3.2. Ví dụ tính thuế lũy tiến từng phần

Ví dụ anh A có thu nhập tính thuế là 70 triệu đồng thì số thuế tính theo lũy tiến như sau:
Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 x 5% = 0,25 triệu đồng.

Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 - 5) x 10% = 0,5 triệu đồng.

Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%.

(18 - 10) x 15%= 1,2 triệu đồng.

Bậc 4: Thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%

(32 - 18) x 20% = 2,8 triệu đồng.

Bậc 5: Thu nhập tính thuế trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%

(52 - 32) x 25% = 5 triệu đồng.

Bậc 5: Thu nhập tính thuế trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%

(80-52) x 30% = 8,4 triệu đồng.

Như vậy, tổng số thuế mà chị X cần phải nộp là:

(0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 05 + 8,4) = 18,15 triệu đồng.

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế lũy tiến từng phần mới nhất năm 2022. Biểu thuế suất lũy tiến có 07 bậc thuế tương ứng với 07 mức thuế suất khác nhau nên bạn cần lưu ý để tính thuế thu nhập cá nhân tương ứng với mức thu nhập chịu thuế.
Ngoài ra, để được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN