Trang chủ Tin tức Xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS và những điều cần biết

Xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS và những điều cần biết

Bởi: Einvoice.vn - 03/12/2021 Lượt xem: 26084 Cỡ chữ

Xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền BĐS có phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)? Nếu không đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến chuyển nhượng BĐS, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không? Đều là những băn khoăn của nhiều doanh nghiệp.

1. Có được chuyển nhượng BĐS và xuất hóa đơn nếu không đăng ký ngành nghề kinh doanh BĐS?

Để biết được doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề kinh doanh BĐS có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xuất hóa đơn hay không, cần căn cứ theo quy định của pháp luật.
Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”
Căn cứ theo đó, có thể thấy không phụ thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào khi chuyển nhượng BĐS cũng cần lập hóa đơn theo quy định.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Cách viết, xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC, giá tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được tính bằng công thức: giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản
Không phụ thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh, mọi doanh nghiệp khi chuyển nhượng BĐS cũng cần lập hóa đơn theo quy định

Đối với giá đất được trừ để tính thuế GTGT, doanh nghiệp sẽ cần nắm được một vài quy định dưới đây. Cụ thể là: 
- Trường hợp đất do Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước và chi phí bồi thường, GPMB theo quy định pháp luật.
- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.
- Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước và chi phí đền bù, GPMB theo quy định pháp luật.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân: Giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có);
  • Cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

3. Cách tính thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Bên cạnh thuế GTGT, để xuất hóa đơn chuyển nhượng BĐS, các doanh nghiệp cần kê khai cả thuế TNDN đối với hoạt động này  theo mẫu số 01/GTGT và mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Công thức tính thuế suất TNDN
Công thức tính thuế suất TNDN từ hoạt đồng chuyển nhượng BĐS

Theo đó quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC:
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất từ ngày 01/01/2016 là 20%, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (trừ phần TNDN thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
Trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp có các hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).
Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ sẽ được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.
Về cách tính thuế TNDN khi chuyển nhượng BĐS, thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế TNDN.
Theo quy định hiện hành, Số thuế TNDN trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được tính bằng công thức: thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS nhân (x) với thuế suất 20%.
Lưu ý, hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phát sinh tại địa phương nơi có BĐS chuyển nhượng sẽ là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.
Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN