Trang chủ Tin tức Quy định mới nhất về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Quy định mới nhất về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Bởi: Einvoice.vn - 05/08/2021 Lượt xem: 57825 Cỡ chữ

Theo quy định tại một số Thông tư, Nghị định về hóa đơn điện tử, khi doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thì phải đồng thời sử dụng các mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử thay thế phiếu xuất kho vận chuyển giấy. Quy định về các trường hợp sử dụng phiếu như thế nào? Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Quy định về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ quan trọng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Không chỉ sử dụng với mục đích chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong khâu lưu thông, vận chuyển, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ còn giúp doanh nghiệp quản lý nội bộ.
Trước đây, doanh nghiệp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dạng chứng từ giấy. Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ khi doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp đồng thời phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thay thế phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giấy.

2. Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử sử dụng khi nào?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp:
- Trường hợp nhận nhập khẩu ủy thác hàng hóa:

 • Nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu: Sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu.
 • Nếu chưa nộp thuế ở khâu nhập khẩu: Cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử theo quy định để làm chứng từ lưu thông hàng hóa.

- Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa:

 • Khi xuất hàng: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
 • Khi hàng hóa đã xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử GTGT. Bên nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán cho khách hàng nước ngoài.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai, nộp thuế GTGT ở từng đơn vị, từng khâu độc lập.
- Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối để xuất hàng hóa cho đại lý
Trường hợp xuất hàng cho đại lý, nếu đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Khi nào sử dụng phiếu xuất kho điện tử

Trường hợp áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

Ngoài ra, các trường hợp khác được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử bao gồm:

 • Xuất hàng hóa để gia công.
 • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Xuất hàng hóa bán lưu động: Tổ chức xuất hàng hóa lưu động sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.
 • Góp vốn bằng tài sản.
 • Tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Quy định về nội dung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Căn cứ theo Khoản 3, Điểm g, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC, nội dung của Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quy định:
“g) Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.”.

Quy định về phiếu xuất kho theo thông tư 68

Lập phiếu xuất kho vận chuyển điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC .

Như vậy, các chỉ tiêu cần phải có trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm có:

 • Tên người vận chuyển hàng hóa.
 • Phương tiện vận chuyển.
 • Địa chỉ kho xuất - nhập hàng.
 • Thông tin hàng hóa: Tên, đơn vị, chủng loại, số lượng hàng hóa,....
 • Một số thông tin khác: Tên người xuất hàng, lệnh điều chuyển nội bộ, tên người nhận,...

Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, doanh nghiệp có thể tham khảo:

mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

Trên đây là các quy định quan trọng về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử. Doanh nghiệp cần lưu ý về các trường hợp áp dụng, các tiêu thức nội dung cần có để lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hợp lệ để sử dụng khi lưu thông hàng hóa.
Để được tư vấn thêm về nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN