Trang chủ Tin tức Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice cập nhật tính năng mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice cập nhật tính năng mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Bởi: Einvoice.vn - 19/10/2021 Lượt xem: 18471 Cỡ chữ

Đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan thuế nhằm thực hiện mục tiêu “phủ sóng” hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn cập nhật phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice với nhiều tính năng mới, tuân thủ chặt chẽ theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

1. Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice cập nhật tính năng mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn đã kịp thời cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới trên phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai và sử dụng E-invoice.
Đối với nhóm chức năng phát hành hóa đơn:
- Áp dụng theo ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới.
- Thủ tục phát hành hóa đơn với tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
- Chức năng phát hành hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.
- Cập nhật cơ chế cấp số hóa đơn mới.

Thông tư 78 về hóa đơn điện tử

E-invoice cập nhật nhiều tính năng mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Đối với nhóm tính năng thiết kế mẫu hóa đơn
E-invoice hỗ trợ người dùng thiết kế mẫu hóa đơn đảm bảo tuân thủ theo quy định về ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Ngoài ra, với kho mẫu hóa đơn đa dạng, chuyên nghiệp, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn mẫu hóa đơn phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Đối với nhóm chức năng lập hóa đơn
E-invoice bổ sung 2 loại hóa đơn mới: Hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Đồng thời, việc lập hóa đơn đối với tất cả các loại hóa đơn trên E-invoice sẽ được áp dụng theo ký hiệu mẫu số, hóa đơn mới.
Nhóm chức năng xử lý hóa đơn: E-invoice bổ sung chức năng xử lý hóa đơn đối với hóa đơn giấy.
Ngoài ra, E-invoice thực hiện cập nhật thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử dưới định dạng XML, đáp ứng chuẩn cấu trúc dữ liệu theo quy định của Tổng cục thuế, Bộ Tài chính.
Với việc cập nhật thêm nhiều tính năng dựa trên cơ sở các quy định mới, phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo các văn bản pháp luật hiện nay về hóa đơn điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện và nhanh chóng hơn khi thực hiện triển khai và sử dụng.
>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định nhiều nội dung mới về hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, hướng dẫn việc triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Khuyến khích doanh nghiệp sớm sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử trước 1/7/2022.

Mặc dù Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên Thông tư nêu rõ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn quy định. Thông tư cũng quy định một số điểm mới về hóa đơn điện tử như sau:

Người bán được quyền ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Theo Điều 3, Thông tư 78/2021/TT/BTC, người bán hàng được phép ủy nhiệm cho bên thứ ba (có quan hệ liên kết với người bán, đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử), lập hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử phải có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm.

Quy định mới về ký hiệu mẫu số, hóa đơn điện tử

Về mẫu số hóa đơn điện tử, tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn có một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 thể hiện loại hóa đơn điện tử:
- Số 1: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
- Số 2: Hóa đơn điện tử bán hàng.
- Số 3: Hóa đơn điện tử bán tài sản công.
- Số 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
- Số 5: Tem/vé/thẻ/phiếu thu điện tử, các chứng từ có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.
- Số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán các đại lý điện tử.

Nội dung mới về hóa đơn điện tử

Nhiều nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.

Về ký hiệu hóa đơn điện tử, Thông tư quy định ký hiệu hóa đơn điện tử gồm nhóm 6 chữ số chữ viết và chữ số:
- Ký tự đầu tiên: C (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) hoặc K (hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế).
- Hai ký tự tiếp theo: 2 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử.
- Một ký tự tiếp theo: T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử:

+ Chữ T: Hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
+ Chữ D: Hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù.
+ Chữ L: Hoá đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.
+ Chữ M: Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
+ Chữ N: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
+ Chữ B: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
+ Chữ G: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng.
+ Chữ H: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.
- Hai ký tự cuối: Người bán tự xác định theo nhu cầu quản lý.
Như vậy, so với Thông tư 68/2019/TT-BTC, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã có quy định cụ thể về hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

Quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ngày lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ ngân hàng được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm theo bảng kê/chứng từ khác có xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ.

Lần đầu quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

So với các Thông tư, Nghị định trước đây, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã có quy định rõ ràng, cụ thể hơn về hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Nội dung hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền có các nội dung:
- Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán.
- Thông tin người mua: Trường hợp người mua yêu cầu.
- Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, giá thanh toán.
- Thời điểm lập hóa đơn.
- Mã của cơ quan thuế.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót

Tại Điều 7, Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai sót trong một số trường hợp. Đặc biệt, riêng với việc sai sót nội dung giá trị trên hóa đơn: Điều chỉnh tăng ghi dấu (+), điều chỉnh giảm ghi (-). Các Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC trước đây không quy định nội dung này.

Phạm vi cung cấp dịch vụ 

Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn triển khai mô hình hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan Thuế cho doanh nghiệp trải khắp toàn quốc. Đặc biệt, chú trọng vào 6 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 
Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice phù hợp với nhóm đối tượng: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ hợp tác; Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh…

Thời gian cung cấp dịch vụ 

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoạt động đảm bảo xuyên suốt. Với 5 trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7 trải khắp toàn quốc, doanh nghiệp khi sử dụng giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của Thái Sơn sẽ được hỗ trợ, tư vấn trong quá trình triển khai và sử dụng. Dữ liệu hóa đơn điện tử được lưu trữ trên hệ thống server của ThaisonSoft đảm bảo yêu cầu của Tổng cục Thuế trong vòng 10 năm. 

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-invoice được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Phần mềm E-invoice được Tổng cục Thuế thẩm định và chứng nhận từ năm 2011, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết của hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, từ 01/11/2021, phần mềm E-invoice cập nhật thêm tính năng mới, tuân thủ chặt chẽ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP  và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Việc áp dụng hóa đơn điện tử sớm, trước thời hạn 1/7/2022 không chỉ giúp doanh nghiệp tăng tính chủ động mà còn mang lại nhiều lợi ích về chi phí, thời gian, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số hóa. 
Ngoài ra, để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN