Trang chủ Tin tức Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thời hạn nộp mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thời hạn nộp mới nhất

Bởi: Einvoice.vn - 05/07/2024 Lượt xem: 442 Cỡ chữ

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về các trường hợp bắt buộc và không bắt buộc nộp báo cáo sử dụng tình hình hóa đơn. Cùng với đó là thời hạn nộp báo cáo và mẫu báo cáo mới nhất về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đơn vị kinh doanh nào nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

 

1. Đối tượng cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

Bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một tài liệu bắt buộc mà các đơn vị kinh doanh phải nộp cho Cơ quan Thuế. Tuy nhiên, theo các Nghị định và Thông tư mới, một số đơn vị và trường hợp đặc bắt buộc và không bắt buộc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Dưới đây là những thông tin chi tiết:

 

1.1. Cá nhân, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định mới

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

 

Những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc đồng bộ dữ liệu điện tử với Cơ quan Thuế. Từ đó, giúp Cơ quan Thuế có thể kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, những đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Ngoài ra, các trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được liệt kê tại Thông tư 78/2021/TT-BTC bao gồm:

 

- Doanh nghiệp thành lập trong thời gian từ ngày 17.9.2021 đến hết ngày 30.6.2022.

 

- Doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

 

1.2. Các cá nhân, đơn vị mua hóa đơn của Cơ quan Thuế

 

Theo quy định tại Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các cá nhân, hộ, tổ chức kinh doanh trong trường hợp dùng hóa đơn mua của Cơ quan Thuế thay vì sử dụng hóa đơn điện tử phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mua hóa đơn giấy của Cơ quan Thuế được lập theo mẫu số Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

 

1.3. Doanh nghiệp bị chia, tách, sáp nhập, giải thể…

 

Khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Thời hạn nộp báo cáo tương ứng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 

1.4. Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh

 

Các đơn vị kinh doanh chuyển địa điểm đến khu vực khác với địa bàn Cơ quan Thuế đang quản lý thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ tại Cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi.

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

2. Khi nào nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

 

Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của Cơ quan Thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ theo thời hạn như sau:

 

Cá nhân, hộ, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp (từ đây gọi chung là doanh nghiệp) mua hóa đơn giấy của Cơ quan Thuế phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Báo cáo được nộp hàng quý cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý kế tiếp. Ví dụ, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 phải nộp chậm nhất vào ngày 30/4.

 

Nếu trong kỳ mà doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Cụ thể, ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không [=0] và không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

 

Nếu kỳ trước đã sử dụng hết số hóa đơn và đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không [=0], trong kỳ doanh nghiệp không mua, không sử dụng hóa đơn, thì doanh nghiệp không cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

>> Tham khảo: Thủ tục chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2024.

 

3. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

 

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy mua của Cơ quan Thuế làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG. Để download mẫu báo cáo, click vào đường link bên dưới để tải về và chỉnh sửa.

 

Mẫu báo cáo

Tải Xuống Tại Đây.

 

Mẫu báo cáo trên là quy ước chuẩn theo quy định của Nhà nước về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần in mẫu báo cáo này và điền các thông tin cần thiết để nộp cho Cơ quan Thuế đúng hạn.

 

Trên đây là những thông tin mà doanh nghiệp và các đơn vị cần nắm được về báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp cần chú ý các trường hợp bắt buộc và không bắt buộc nộp báo cáo cũng như thời hạn và thời điểm nộp để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN