Trang chủ Tin tức Công ty mẹ được miễn không nộp báo cáo tài chính hợp nhất khi nào?

Công ty mẹ được miễn không nộp báo cáo tài chính hợp nhất khi nào?

Bởi: Einvoice.vn - 14/06/2024 Lượt xem: 316 Cỡ chữ

Báo cáo tài chính hợp nhất (của công ty mẹ) là báo cáo tài chính tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con của nó. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp công ty mẹ không cần nộp báo cáo tài chính hợp nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết về các trường hợp này.

 

Nộp báo cáo tài chính

Khi nào thì doanh nghiệp không cần nộp báo cáo tài chính?

 

1. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

 

1.1. Khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất

 

Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated Financial Statements) là báo cáo tài chính tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con của nó. Báo cáo này được lập ra để cung cấp một bức tranh tài chính tổng thể và đầy đủ về tình hình tài chính của cả tập đoàn, như thể các công ty con và công ty mẹ là một thực thể kinh tế duy nhất.

 

Hồ sơ báo cáo tài chính hợp nhất năm gồm 2 loại báo cáo là báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Cụ thể gồm:

 

“- Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

 

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

 

 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

 

 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.”

 

Lưu ý:

 

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải được lập dưới dạng đầy đủ.

 

- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được phép lập dưới dạng tóm lược hoặc đầy đủ.

 

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính excel chi tiết nhất.

 

1.2. Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất

 

Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất là để cung cấp cho các nhà đầu tư, cổ đông, và các bên liên quan khác một cái nhìn rõ ràng và chính xác về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của toàn bộ tập đoàn, không chỉ riêng lẻ từng công ty thành viên.

 

2. Không nộp báo cáo tài chính hợp nhất khi nào?

 

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, trường hợp công ty mẹ không nộp báo cáo tài chính hợp nhất khi thỏa mãn tất cả những điều kiện sau:

 

- Công ty mẹ không cần nộp báo cáo tài chính nếu như không phải là đơn vị có lợi ích công chúng. Cụ thể, đơn vị có lợi ích công chúng là doanh nghiệp, tổ chức với tính chất, quy mô hoạt động có liên quan nhiều đến lợi ích của công chúng, gồm:

 

+ Các tổ chức niêm yết, phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng;

 

+ Công ty chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; 

 

+ Quỹ và các công ty quản lý quỹ; Các doanh nghiệp bảo hiểm, tái tạo bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;

 

+ Các tổ chức, doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

 

- Điều kiện thứ hai để không phải nộp báo cáo tài chính là công ty mẹ không thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc có cổ phần chi phối của Nhà nước.

 

- Các cổ đông (kể cả cổ đông không có quyền biểu quyết) đồng thuận việc không lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời, công ty mẹ lại là công ty con, bị sở hữu bởi một công ty khác.

 

- Công ty mẹ có công cụ vốn/ công cụ nợ không được giao dịch trên thị trường. 

 

- Công ty mẹ không có ý định/ chưa lập hồ sơ để xin phép phát hành các loại công cụ tài chính ra công chúng.

 

- Công ty mẹ có công ty sở hữu lập báo cáo tài chính hợp nhất với mục đích công bố thông tin ra công chúng (Chuẩn mực kế toán Việt Nam).

 

Lưu ý:

 

Trường hợp công ty mẹ thoái toàn bộ vốn cho công ty con thì có 2 hệ quả:

 

Nếu công ty mẹ vẫn còn thì các công ty con khác và phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Nếu công ty mẹ thoái toàn bộ vốn cho công ty con (có duy nhất một công ty con) thì công ty mẹ không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

 

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất.

 

3. Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất

 

Công ty mẹ cần nộp báo cáo tài chính năm thì quy định về thời hạn nộp tại Điều 6, Thông tư số 202/2014/TT-BTC. Chia thành 2 trường hợp như sau:

 

3.1. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

 

Nếu công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng, thuộc lĩnh vực chứng khoán thì phải tuân theo pháp luật về chứng khoán trong việc báo cáo tài chính hợp nhất và công khai báo cáo.

 

Công ty đại chúng có hạn 10 ngày để công bố báo cáo tài chính năm tính từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán. Đồng thời, không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 

>> Tham khảo: Doanh nghiệp có thể xem báo cáo tài chính ở đâu?

 

3.2. Những doanh nghiệp khác

 

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 202/2014/TT-BTC, hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất được quy định như sau:

 

- Tập đoàn có hạn nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm muộn nhất là 90 ngày và hạn công khai BCTC năm là 120 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

 

- BCTC hợp nhất giữa niên độ có hạn nộp là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán (nộp cho các chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền).

 

Trên đây là những quy định về công ty mẹ thuộc diện không cần nộp báo cáo tài chính hợp nhất. Với những trường hợp phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất thì cần tuân theo quy định về lập cũng như thời hạn nộp BCTC hợp nhất nêu trên mà Nhà nước đã ban hành.

 

Ngoài ra, quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN