Trang chủ Tin tức Xem ngay quy định viết tắt trên hóa đơn đúng nhất

Xem ngay quy định viết tắt trên hóa đơn đúng nhất

Bởi: Einvoice.vn - 27/02/2020 Lượt xem: 34466 Cỡ chữ

Quy định viết tắt trên hóa đơn sẽ giúp bạn biết được những từ được phép viết tắt và các từ không được phép viết tắt trên hóa đơn. Điều này giúp đảm bảo hóa đơn hợp lệ, đúng quy định pháp luật.

1. Quy định các từ được viết tắt trên hóa đơn

Với quy định viết tắt trên hóa đơn với những từ được phép thì bạn có thể tham khảo Điểm b, Khoản 2, Điều 16 về nguyên tắc lập hóa đơn trong Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Quy định các từ được viết tắt trên hóa đơn.

Quy định các từ được viết tắt trên hóa đơn.

Theo đó, khi lập hóa đơn, người bán được viết tắt tên , địa chỉ của người mua và người bán nếu thông tin quá dài. Cụ thể, nếu không thể viết đầy đủ thì các trường hợp viết tắt tên, địa chỉ của người bán và người mua phải đảm bảo xác định được đúng chủ thể.
Theo đó, các danh từ được viết tắt bao gồm một số từ thông dụng sau:

 • Phường viết tắt là "P"
 • Quận viết tắt là "Q"
 • Thành phố viết tắt là "TP"
 • Việt Nam viết tắt là "VN" 
 • Cổ phần viết tắt là "CP"
 • Trách nhiệm Hữu hạn viết tắt là "TNHH"
 • Khu công nghiệp viết tắt thành "KCN"
 • Sản xuất viết tắt thành "SX"
 • Chi nhánh viết tắt thành "CN"

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, dù viết tắt nhưng hóa đơn vẫn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố,... để có thể đảm bảo xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

2. Quy định các từ không được viết tắt trên hóa đơn

Đối với quy định viết tắt trên hóa đơn về những từ không được phép viết tắt, bạn có thể tham khảo ngay Khoản 3, Điều 18 của Luật Kế toán 2015.

Quy định các từ không được viết tắt trên hóa đơn.

Quy định các từ không được viết tắt trên hóa đơn.

Theo đó, các chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời và chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Đối với các trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo được đầy đủ các nội dung quy theo quy định pháp luật.
>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.
Các nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa hay sửa chữa, bao gồm cả nội dung của các hóa đơn. Ngoài ra, khi viết thì người viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.
Theo quy định, các chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.
Như vậy, quy định viết tắt trên hóa đơn đúng nhất sẽ là:

 • Chỉ các tên, địa chỉ của người bán người mua mới được phép viết tắt nếu quá dài và phải viết theo đúng quy định pháp luật.
 • Các nội dung về nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán thì không được viết tắt, tẩy xóa hay sửa chữa.

Trên đây, einvoice.vn đã giới thiệu đến bạn quy định viết tắt trên hóa đơn đúng nhất 2020.
Mọi thắc mắc liên quan đến quy định viết tắt trên hóa đơn hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN