Trang chủ Tin tức Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Bởi: Einvoice.vn - 19/07/2023 Lượt xem: 3017 Cỡ chữ

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, từ 01/7/2023, phần lớn các mặt hàng đang áp dụng thuế suất 10% sẽ được giảm thuế GTGT, trừ một số mặt hàng theo quy định. Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP là bao nhiêu? Cơ sở kinh doanh cần xác định đối tượng giảm thuế, mức giảm thuế để thực hiện áp dụng quy định giảm thuế theo đúng Nghị định 44.

Đối tượng giảm thuế GTGT
Đối tượng giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

1. Đối tượng giảm thuế và mức giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Các mặt hàng được giảm thuế và mức giảm thuế với các nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

1.1. Đối tượng giảm thuế GTGT

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, quy định giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc Phụ lục I, II và II, Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
Như vậy, đối tượng được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP sẽ phải đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Đang áp dụng mức thuế suất hiện hành là 10%.
  • Không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Lưu ý:

  • Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế có quy trình khép kín sau đó mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế GTGT đối với mặt hàng than khai thác bán ra.
  • Nhóm hàng hóa, dịch vụ tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng đang chịu mức thuế GTGT là 5% theo Luật Thuế giá trị gia tăng thì áp dụng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng.

1.2. Mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT phụ thuộc vào phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh:

  • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ: Áp dụng mức thuế suất GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1, Điều này (được giảm 2% thuế GTGT từ 10% xuống 8%).
  • Đối với cơ sở kinh doanh (gồm cả các hộ và cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu: Được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1, Điều này.
  • Đối với các trường hợp không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 0%, 5%: Không thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế theo nghị định
Quy định về mức giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn ghi hóa đơn theo mức giảm thuế GTGT từ 1/7/2023

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 1, Nghị định 44/2023/NĐ-CP, để ghi hóa đơn giảm thuế từ 01/7/2023, kế toán lưu ý như sau:
- Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được giảm thuế:
+ Tại cột “Thành tiền”: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm thuế GTGT.
+ Tại cột “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”: Ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu đồng thời ghi chú “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15”.
- Cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: Trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền hàng được giảm theo quy định tại Khoản 3, Điều này.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế trước khi được giảm: Hai bên người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi đã xử lý, kế toán bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh thuế đầu ra và kế toán bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Kê khai hàng hóa giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Hướng dẫn kê khai hàng hóa dịch vụ giảm thuế
Hướng dẫn kê khai hàng hóa, dịch vụ giảm thuế.

Để kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh thực hiện Mẫu số 01 kèm theo Phụ lục IV, Nghị định 44/2023/NĐ-CP cùng với Tờ khai thuế GTGT.
Để khai báo thuế suất GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS, cơ sở kinh doanh xem hướng dẫn tại Công văn 3431/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
“Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan:
1. Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Mã VB205 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10% (theo quy định tại Luật thuế GTGT).
2. Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).
Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/07/2023 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên  mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00’ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB205).”
Trên đây là mức giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Quy định giảm thuế được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, các cơ sở kinh doanh lưu ý xác định các nhóm hàng hóa dịch vụ mà đơn vị đang kinh doanh để áp dụng đúng mức giảm thuế đồng thời lập hóa đơn, kê khai giảm thuế đúng quy định.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN