Trang chủ Tin tức Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong quyết toán thuế

Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong quyết toán thuế

Bởi: Einvoice.vn - 18/10/2023 Lượt xem: 5054 Cỡ chữ

Doanh nghiệp lưu ý trong nhiều trường hợp doanh nghiệp sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Tuy nhiên để hưởng ưu đãi sẽ phải nộp quyết toán thuế kèm Phụ lục ưu đãi thuế TNDN theo mẫu được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ tài chính. 

Phụ lục ưu đãi thuế TNDN
Phụ lục ưu đãi thuế TNDN.

1. Căn cứ pháp lý khai thuế kèm phụ lục ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ theo quy định tại Tiết c.2, Điểm c, Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau.
“c.2) Quyết toán thuế:
Người nộp thuế khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu số 03/TNDN, nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất theo mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này.
Riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thuế khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”
Như vậy, đối với hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp bắt buộc phải nộp phụ lục ưu đãi thuế TNDN cùng với Quyết toán thuế theo mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Phụ lục được nộp là căn cứ để cơ quan thuế xét mức thuế ưu đãi và mức thuế phải nộp của doanh nghiệp.
>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế TNDN.

Mẫu số 03-08 quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Mẫu số 03-8/TNDN - Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý:

  • Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh.
  • Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phân bổ cho từng tỉnh thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế và Điều 25 Thông tư này.

2. Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN

Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể doanh nghiệp nộp phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế. Một doanh nghiệp có thể nộp một hoặc nhiều mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN căn cứ theo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

2.1.  Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới

Mẫu 03-3A/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phụ lục
Phụ lục kê khai
Phụ lục kê khai thuế TNDN

 

2.2. Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Mẫu 03-3B/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)

Ưu đãi thuế TNDN
Ưu đãi thuế TNDN

>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.3. Mẫu phụ phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc sử dụng nhiều lao động nữ

Mẫu 03-3C/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

Phụ lục ưu đãi thuế TNDN
Kê khai thuế TNDN
Phụ lục ưu đãi thuế TNDN

 

2.4. Mẫu phụ phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Mẫu 03-3D/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.

Ưu đãi thuế TNDN
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Phụ lục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên thực tế không phải doanh nghiệp, đơn vị nào cũng được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Căn cứ theo Điều 18, Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  • Một là: Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
  • Hai là: Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.
  • Ba là: Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Lưu ý:

Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và áp dụng thuế suất 20% đối với các khoản thu nhập như:
+ Thu nhập từ chuyển nhượng gồm: chuyển nhượng vốn/ quyền góp vốn/ bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư/ quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản và thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
+ Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác.
+ Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngoài ra, trong kỳ tính thuế mà doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế được xác định như sau:
“Thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế bằng tổng thu nhập tính thuế nhân với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế”
Trên đây là thông tin về  mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong quyết toán thuế. Doanh nghiệp lưu ý nộp kèm Quyết toán thuế để đảm bảo lợi ích khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN