Trang chủ Tin tức Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào?

Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào?

Bởi: Einvoice.vn - 16/10/2023 Lượt xem: 26796 Cỡ chữ

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. Thuế TNDN được nộp theo từng kỳ, trường hợp chậm nộp thuế TNDN sẽ bị tính lãi chậm nộp. Vậy lãi chậm nộp thuế TNDN được tính như thế nào?

Chậm nộp thuế TNDN
Tìm hiểu lãi chậm nộp nộp thuế TNDN tính thế nào?

1. Trường hợp doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN là trường hợp phổ biến tại nhiều doanh nghiệp, có thể do nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan khi cần điều động vốn kinh doanh mà chưa sắp xếp được nguồn tiền. Việc tính toán lãi chậm nộp thuế TNDN sẽ giúp doanh nghiệp tính toán số thuế phải nộp một cách chính xác từ đó phân bổ nguồn tiền hợp lý.

1.1. Thời hạn nộp thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là tháng thứ 3 kể từ ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
Tuy nhiên, Pháp luật quy định nộp thuế TNDN tạm tính theo quý. Theo Khoản 1, Điều 55, Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Ngoài ra, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định sau về thời hạn nộp thuế. Cụ thể, đối với trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.
>> Tham khảo: Hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

1.2. Khi nào doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN?

Doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN khi quá thời hạn nộp thuế theo quy định mà doanh nghiệp vẫn chưa nộp thuế. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt không phải tính lãi chậm nộp.

2. Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào?

Khi chậm nộp thuế TNDN doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm nộp phạt chậm nộp thuế và chịu lãi chậm nộp thuế TNDN. Dựa trên quy định về mức lãi chậm nộp thuế theo ngày, và số ngày chậm nộp thuế TNDN vi phạm để xác định mức tiền lãi chậm nộp của doanh nghiệp.

Tiền lãi chậm nộp thuế TNDN
Tiền lãi chậm nộp thuế TNDN bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2.1. Căn cứ pháp lý

Theo Khoản 1, Điều 106, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế như sau:
“Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0.05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.
Tuy nhiên, tại Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định như sau:
“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”
Như vậy, theo quy định hiện hành thì mức tính lãi chậm nộp thuế TNDN là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Thời gian tính lãi chậm nộp thuế TNDN được tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày doanh nghiệp nộp đủ số tiền thuế còn nợ, bao gồm cả ngày gia hạn nộp thuế (nếu có).
>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2.2. Cách tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Căn cứ theo quy định về mức tính lãi chậm nộp thuế và quy lãi chậm nộp thuế TNDN được tính theo công thức sau:

Lãi chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp *  (Số ngày chậm nộp * Mức tính lãi chậm nộp).

Trong đó:

Số ngày tính chậm nộp = Ngày liền kề trước ngày đi nộp tiền – Ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp + 1.

Ví dụ:
Doanh nghiệp A chậm nộp thuế TNDN Quý II năm 2023 với số tiền là 100.000.000 đồng. Thời gian nộp thuế TNDN thực tế là ngày 22/8/2023.
=> Hạn nộp thuế TNDN quý II là 1/8/2023 (do 30/7/2023 rơi vào ngày nghỉ hàng tuần)
=> Thời gian chậm nộp là: 21-2 +1 = 20 (ngày).
=> Vậy lãi chậm nộp thuế TNDN của doanh nghiệp A là:
Lãi chậm nộp = 100.000.000 * (20 * 0,03%) = 600.000 (đồng).

3. Các trường hợp đặc biệt không bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Chậm thuế TNDN sẽ bị tính lãi chậm nộp, tuy nhiên Pháp luật có quy định các trường hợp đặc biệt sau không bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN.

Trường hợp không bị tính tiền chậm nộp thuế TNDN
Trường hợp không bị tính tiền chậm nộp thuế TNDN.

Cụ thể các trường hợp đặc biệt không bị tính lãi chậm nộp thuế:

  • Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.
  • Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác mà doanh nghiệp có làm đơn đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (theo Điểm 1 Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Khoản 4, Điều 11, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13):
  • Hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp; hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo Điều 7, Thông tư 06/2021/TT-BTC).
Nắm rõ lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào, căn cứ theo từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp xác định mức tiền lãi chậm nộp thuế TNDN phải nộp và không phải nộp. Theo đó tránh được các rủi ro về tài chính đồng thời đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN