Trang chủ Tin tức Khi nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021?

Khi nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021?

Bởi: Einvoice.vn - 30/03/2022 Lượt xem: 14091 Cỡ chữ

Khi nào phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021? Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế đánh vào thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có trách nhiệm nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. 2021 - 2022 là giai đoạn có nhiều thay đổi về quy định kê khai và quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần lưu ý.

1. Khi nào phải nộp thuế TNDN năm 2021?

Căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.
Lưu ý: Vừa qua, Bộ Tài Chính trình Dự thảo Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hóa đơn, chứng từ đã sửa đổi quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời hạn nộp thuế TNDN

Lưu ý thời hạn nộp thuế TNDN.

Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật thêm các quy định mới trong thời gian tới để áp dụng khi nộp thuế TNDN năm 2021.
Về thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính:
- Ví dụ kỳ kế toán của doanh nghiệp theo năm dương lịch bắt đầu từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 thì thời hạn nộp thuế TNDN năm 2021 là 31/3/2022 (đối với doanh nghiệp có phát sinh thuế TNDN phải nộp).
- Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp từ 1/4/2021 đến 31/3/2022 thì thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm 2021 là 30/6/2022 nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế TNDN phải nộp.

2. Nộp chậm thuế TNDN có bị phạt không?

Căn cứ theo Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế TNDN so với thời hạn quy định sẽ bị phạt như sau:
Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹ.
Phạt 2 triệu đồng - 5 triệu đồng: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn 01-30 ngày, trừ trường hợp thuộc diện phạt cảnh cáo nêu trên.
Phạt 5-8 triệu đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 -  60 ngày.
Phạt tiền từ 8 triệu đồng - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi:
- Nộp hồ sơ khai thuế chậm từ 61 - 90 ngày.
- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
- Không nộp các Phụ lục theo quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Mức phạt khi chậm nộp quyết toán thuế

Mức phạt nộp chậm thuế TNDN.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng - 25 triệu đồng đối với hành vi: nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày tính từ ngày hết hạn, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản giải trình về hành vi chậm nộp thuế theo quy định tại Khoản 11, Điều 143, Luật Quản lý thuế.
Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì xác định số tiền phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không được thấp hơn mức trung bình của khung phạt quy định tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Danh mục biểu mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2021

Năm 2022, Thông tư 80/2021/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực, các quy định về kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNDN theo đó sẽ có một số thay đổi. Doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật quy định mới.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2021.

Để lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, danh mục biểu mẫu bao gồm:
- Tờ khai thuế TNDN (áp dụng với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu): Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí): Mẫu số 03/TNDN và một số Phụ lục đính kèm ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
- Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ.
- Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tính đến thời điểm doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp.
- Tờ khai giao dịch liên kết: Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính Phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp đồng thời cùng Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
Trên đây là quy định về thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Đầu năm 2022 là thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị quyết toán thuế TNDN năm 2021, doanh nghiệp cần lưu ý về thời hạn, hồ sơ và cập nhật thêm một số điểm mới tại Thông tư 80/2021/TT-BTC để quyết toán thuế đúng quy định.
Ngoài ra, để được tư vấn và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN