Trang chủ Tin tức Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?

Hóa đơn điện tử gồm những loại nào?

Bởi: Einvoice.vn - 25/12/2018 Lượt xem: 1408 Cỡ chữ

Ngày 12/9/2018, Nghị định số 11/2018/NĐ-CP đã được chính phủ ban hành, trong đó quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm các loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, thẻ điện tử, vé điện tử…


Theo đó, hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (GTGT) là loại hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Trong trường hợp này, hóa đơn điện tử giá trị gia tăng sẽ bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Tìm hiểu về hóa đơn điện tử gồm những loại nào?


Hóa đơn điện tử bao gồm: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, vé/ tem/ thẻ điện tử

Cũng theo quy định, đối với hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và hực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Trong trường hợp này, hóa đơn bán hàng sẽ bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền và cũng có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.


Bên cạnh đó, các loại hóa đơn khác bao gồm: tem điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, vé điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung và được quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Trong nghị định số 119/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ rằng các loại hóa đơn điện tử trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu cho Bộ Tài chính quy định.

Tìm hiểu về hóa đơn điện tử gồm những loại nào?


Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy

Thêm nữa, hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải tuyệt đối đảm bảo sự trùng khớp giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. Nói cách khác, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi chính là “bản sao” của hóa đơn điện tử được chuyển đổi.


Sau khi hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy sẽ chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định về kế toán của pháp luật, về giao dịch điện tử của pháp luật và không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ thay đổi khi hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.
 

Tìm hiểu về hóa đơn điện tử gồm những loại nào?


HĐĐT chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy sẽ chỉ có giá trị lưu giữ


Mọi thông tin chi tiết về phần mềm hóa đơn điện tử và cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ:


Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn

  • Địa chỉ: Số 15, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 19004767 hoặc 19004768
  • Tel: 024.3754.5222