Trang chủ Tin tức Gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp được không?

Gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp được không?

Bởi: Einvoice.vn - 10/08/2022 Lượt xem: 10940 Cỡ chữ

Doanh nghiệp có thể gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp được không? Nếu có thì điều kiện như thế nào và thủ tục đề nghị gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý thực hiện ra sao?

Gộp báo cáo tài chính hai năm liên tiếp.
Có thể gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp.

1. Điều kiện để được gộp Báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp

Về việc doanh nghiệp có được phép gộp báo cáo tài chính của 2 năm liền kề hay không, cần căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Cụ thể, Điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về việc gộp kỳ Quyết toán thuế TNDN như sau:
Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch nhưng sẽ được xác định theo năm tài chính áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch.
Đối với kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập từ khi được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp/ GCN đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng:
Được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trong đó, kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không được vượt quá thời gian 15 tháng.
Tại Khoản 4, Điều 12, Luật kế toán số 88/2015/QH13 cũng có quy định về việc gộp kỳ kế toán như sau:
"Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng."
Như vậy, để được gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng.
  • Tổng cộng kỳ kế toán năm của 2 năm gộp lại phải ít hơn 15 tháng.

Tổng cộng kỳ kế toán năm
Tổng cộng kỳ kế toán năm của 2 năm gộp lại phải ít hơn 15 tháng.

2. Đối tượng được gộp báo cáo tài chính

Dựa theo những quy định nêu ra tại mục (1), những doanh nghiệp thuộc đối tượng dưới đây sẽ được phép gộp báo cáo tài chính 2 năm liên tiếp.
Cụ thể gồm: 
Doanh nghiệp vừa mới thành lập
- Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì sẽ được cộng với kỳ kế toán của năm kế tiếp.
- Trường hợp DN thành lập từ ngày 1/10 của năm nay: được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. 
Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/ hình thức sở hữu, sáp nhận, chia tác, giải thể, phá sản 
- Áp dụng cho trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng.
- Trường hợp DN thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo sẽ được gộp báo cáo vào năm liền trước.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Thực hiện gộp báo cáo tài chính.
Cần lưu ý khi thực hiện gộp báo cáo tài chính.

3. Những lưu ý khi gộp báo cáo tài chính

Để có thể thực hiện gộp báo cáo tài chính của 2 năm liền kề cũng như quyết toán thuế sang năm sau, trước hết doanh nghiệp cần làm thủ tục đề nghị xin gộp với cơ quan thuế quản lý.
Gộp báo cáo tài chính cũng đồng nghĩa với việc gộp kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán kế tiếp (hoặc với kỳ kế toán trước đó). Vậy nên, kế toán doanh nghiệp sẽ cần thực hiện:

  • Lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (nếu gộp năm đầu và năm tiếp).
  • Hoặc lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế TNDN 1 lần vào năm nay (nếu gộp với năm cuối cùng do giải thể, sáp nhập, chia tách…).

Lưu ý, để tránh gây khó khăn cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp, tốt nhất không nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN của chính năm đó nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm trở đi.
Ngoài ra, kế toán doanh nghiệp cũng cần nắm được thời hạn nộp Công văn xin gộp BCTC, Quyết toán thuế TNDN. Cụ thể là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp BCTC.
Để được tư vấn thông tin về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN