Trang chủ Tin tức Bộ Tài Chính dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định về hóa đơn điện tử

Bộ Tài Chính dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định về hóa đơn điện tử

Bởi: Einvoice.vn - 05/08/2017 Lượt xem: 3404 Cỡ chữ

Thời qua, việc triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử đã mang tới nhiều kết quả tốt. Do đó, Bộ Tài chính đã dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Xây dựng quy định về hóa đơn điện tử

1. Cần phải xây dựng Nghị định về hóa đơn điện tử thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Tại Nghị Quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ban hành ngày 14/10/2015, Chính phủ đã giao cho Bộ tài chính cần tiến hành thực hiện hóa đơn điện tử trên toàn quốc, trong đó cơ quan thuế sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế. Do đó, việc mở rộng triển khai hóa đơn điện tử trong thời gian tới là vô cùng cần thiết.
Thời gian qua, nhằm thực hiện chủ trương khuyến khích sử dụng hóa đơn của Chính phủ trong Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã cho triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử và ban hành một số văn bản pháp luật quy định về HĐĐT: Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định chung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.
Sau một thời gian thực hiện, thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử đã đạt được kết quả tốt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế. Đặc biệt là ưu điểm vượt trội về tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí song vẫn đem lại hiệu quả cao.
>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử.
Tuy nhiên, tới nay, các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử mới chỉ được xây dựng cơ bản, còn nhiều kẽ hở và dần trở nên lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh triển khai thủ tục hành chính điện tử và không phù hợp với tinh thần Nghị Quyết số 36a/NQ-CP.
Hơn thế, hiện chưa có một quy định bắt buộc nào về việc áp dụng hóa đơn điện tử nên công tác triển khai hóa đơn điện tử vẫn chưa thực sự đi sâu vào cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và cả một số cơ quan của nhà nước; gây nhiều khó khăn, cản trở tới việc thực hiện chủ chương của Nghị Quyết số 36a/NQ-CP do Chính Phủ ban hành.
Trước những bất cập và tồn tại trên, việc sớm xây dựng Nghị định về hóa đơn điện tử, thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP là tất yếu và vô cùng cần thiết. Cũng bởi lý do này, Bộ Tài chính đã xin trình lên Chính phủ dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Dự thảo những nội dung chính của Nghị định về hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử
Ảnh minh họa.

Trong Tờ trình gửi lên Chính Phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo nội dung của Nghị định thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sẽ bao gồm 9 nhóm vấn đề và 32 nội dung như sau:
- Nhóm vấn đề 1: Quy định chung về hóa đơn.
Ở nhóm vấn đề này, Nghị định sẽ quy định về 6 nội dung cơ bản: Các loại, hình thức hóa đơn; Nội dung hóa đơn; Nguyên tắc sử dụng hóa đơn; Lập hóa đơn; Ủy nhiệm lập hóa đơn; Quy định sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
- Nhóm vấn đề 2: Quy định về đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và lộ trình áp dụng.
- Nhóm vấn đề 3: Quy định về việc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.
Ở nhóm vấn đề này, Nghị định sẽ quy định về 5 nội dung cơ bản: Điều kiện sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; Quy định đăng ký, phát hành hóa đơn có mã của cơ quan thuế;           Quy trình cấp mã; Quản lý hóa đơn; Xử lý sự cố.
- Nhóm vấn đề 4: Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử do doanh nghiệp pháp hành.
Nhóm vấn đề này sẽ bao gồm 3 nội dung chính: Điều kiện sử dụng và nội dung của hóa đơn điện tử do doanh nghiệp phát hành; Quy định lập, phát hành, phương thức truyền hóa đơn điện tử; Quy định lưu trữ, hủy bỏ hóa đơn điện tử.
- Nhóm vấn đề 5: Quy định cơ sở pháp lý đối với tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử trung gian giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.
Nhóm vấn đề này sẽ bao gồm 3 nội dung chính: Quy định điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT;  Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT; Quy định về giá dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.
- Nhóm vấn đề 6: Quy định về việc sử dụng hóa đơn giấy theo hình thức đặt in/tự in.
Vấn đề này gồm 4 nội dung chính: Quy định điều kiện sử dụng hóa đơn đặt in/tự in; Rút ngắn thời gian đăng ký hóa đơn đặt in xuống còn 2 ngày làm việc; Quy định in hóa đơn đặt in; Quy định cấp, bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in/tự in.
>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Dự thảo một số đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018

Trong Tờ trình lần này, Bộ Tài chính cũng đã dự thảo quy định một số đối tượng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2018.
Dự thảo quy định này nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, nước ta sẽ cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hóa được lưu thông, mua bán bằng phương thức hóa đơn điện tử.
Cụ thể, tại một trong những nội dung của nhóm vấn đề 2, Bộ Tài chính đã dự thảo từ ngày 01/01/2018, các đối tượng sau phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế cho mọi hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
- Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ khi có mã số thuế để bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, bao gồm:

  • Các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất hay khu công nghệ cao.
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Các doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên, tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

- Các tổ chức, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, bao gồm:

  • Các doanh nghiệp mới thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Các tổ chức, doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự thảo cả lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử như sau:
- Từ ngày 01/01/2019: Phấn đấu chuyển đổi hóa đơn điện tử đạt mục tiêu 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại.
- Từ ngày 01/01/2020: Phấn đấu chuyển đổi hóa đơn điện tử đạt mục tiêu 80% các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.
Như vậy, bài viết trên đây đã cập nhật tới bạn tính cấp thiết và những nội dung chính của dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính về Đề nghị xây dựng Nghị định hướng dẫn về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
Thực tế, tính đến thời điểm hiện tại, ngày 05/08/2020, toàn thành phố Hà Nội đã có  khoảng 112.553 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, tương đương với 80,2% doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử đạt 58.004 doanh nghiệp; số hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành đạt 11.478.582.997 hóa đơn; và số hóa đơn điện tử đã sử dụng đạt 403.728.253 hóa đơn.
Những số liệu trên đã phần nào phản ánh hiệu quả của việc kịp thời ban hành những Thông tư, Nghị định, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử; đồng thời khẳng định lợi ích thiết thực, không thể phủ nhận với các doanh nghiệp thời đại 4.0.
Theo quy định của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ban hành mới đây nhất về hóa đơn điện tử, từ nay đến thời hạn cuối cùng chuyển đổi hóa đơn điện tử (01/11/2020) không còn nhiều. Do đó các doanh nghiệp cần sớm lựa chọn được nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín như ThaisonSoft với phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice để sớm hoàn thành chuyển đổi đúng thời hạn.
Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn về hóa đơn điện tử, hay muốn được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/