Thiết lập kết nối phần mềm kế toán

Ngày đăng: 15:52 - 05/06/2019 Lượt xem: 6727 Cỡ chữ

Để kết nối phần mềm với phần mềm kế toán, bạn vào menu Hệ thống, chọn "Kết nối với phần mềm kế toán"

Bạn chọn loại file cần xuất: xml, excel, ... và nhấn nút Export để xuất dữ liệu cho phần mềm kế toán.