Hướng dẫn báo cáo bán hàng

Ngày đăng: 16:03 - 05/06/2019 Lượt xem: 6542 Cỡ chữ

Chức năng “Báo cáo bán hàng”: Chức năng này giúp doanh nghiệp thống kê tất cả các thông tin về hàng hóa đã được bán ra, có thể thống kê theo mã hàng, tên hàng, thống kê theo khoảng thời gian, thống kê theo loại hóa đơn, mẫu hóa đơn,...

Báo cáo bán hàng