Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ

Ngày đăng: 16:05 - 05/06/2019 Lượt xem: 8134 Cỡ chữ

- Để lập hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn GTGT đã lập, bạn kích chuột vào menu “Hóa đơn điện  tử”, chọn “Danh sách hóa đơn điện tử”, chương trình sẽ hiện ra danh sách hóa đơn, bạn chọn mở chi tiết hóa đơn cần xóa bỏ.

- Trên giao diện hóa đơn mở ra, bạn chọn nút Xử lý HĐ

- Chương trình sẽ hiển thị một bảng nhỏ, bạn chọn Xóa bỏ và nhấn nút Xử lý.

- Sau khi chọn xong, chương trình sẽ tự động lập một hóa đơn xóa bỏ có đầy đủ thông tin của hóa đơn mà bạn muốn xóa. Lưu ý: khi lập hóa đơn xóa bỏ các thông tin sẽ được tự động nhập từ hóa đơn gốc và không thể chỉnh sửa được, nên sau khi chọn xong hóa đơn, bạn chỉ cần kích nút “Xuất hóa đơn” và ký số như quy trình bình thường.