Quản lý người sử dụng

Ngày đăng: 15:55 - 05/06/2019 Lượt xem: 6584 Cỡ chữ

- Để thực hiện chức năng Quản lý người sử dụng, bạn vào menu Hệ thống chọn 6. Quản lý người sử dụng

- Bạn nhấn vào nút Quản lý nhóm để thực hiện phân quyền nhóm. Chương trình hỗ trợ người quản trị thiết lập tài khoản người sử dụng và phân quyền sử dụng theo 3 nhóm chính có sẵn: Nhóm Quản trị (quyền quản trị toàn bộ hệ thống), Nhóm Xuất hóa đơn (quyền được xuất  và in hóa đơn), Nhóm Xem hóa đơn (chỉ được xem thông tin).

- Nếu bạn muốn lập nhóm mới theo nhu cầu của doanh nghiệp mình, bạn có thể nhấn vào  nút Thêm mới, để thêm nhóm mới:

- Bạn nhập tên nhóm và tích vào ô Hiển thị. (Trường hợp bạn muốn giữ nhóm mình lập cố định, ko thể bị xóa đi, bạn tích vào ô Hệ thống, nhóm bạn vừa lập sẽ sử dụng trên toàn hệ thống và bạn không thể xóa được nữa.) Sau đó bạn nhấn nút Ghi để lưu lại nhóm bạn vừa lập.

- Tiếp đó bạn trỏ chuột vào nhóm cần phân quyền và nhấn nút Phân quyền nhóm, chương trình sẽ hiển thị danh sách tất cả các quyền cụ thể và chi tiết:

- Bạn chỉ cần trỏ chuột vào quyền mà bạn muốn phân cho nhóm đó, sau đó ấn nút để đưa từng quyền sang danh sách quyền, ấn để đưa tất cả danh sách quyền, ấn để trả về quyền không muốn phân nữa, ấn để trả lại tất cả các quyền, sau đó, bạn tích chọn các thao tác mà bạn muốn cho phép nhóm đó sử dụng theo từng quyền.

Ví dụ: Bạn phân quyền cho nhóm đó được lập hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng bạn chỉ muốn nhóm đó lập mới hóa đơn mà không được xuất hóa đơn. Bạn tích chọn vào các ô Thêm , Sửa, Xóa và bỏ tích chọn ở ô Xuất hóa đơn. Sau khi đã thiết lập xong hết các quyền cần thiết, bạn nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin.

- Trên giao diện Quản lý người dùng, bạn nhấn nút Thêm mới để thêm người dùng mới:

- Bạn nhập vào các thông tin cần thiết, hoặc chọn thông tin từ combo xổ xuống, sau đó nhấn nút Ghi để lưu lại:

- Người quản trị có thể tạo tài khoản mới, đổi mật khẩu, xóa các tài khoản sử dụng đã tồn tại, phân lại các quyền sử dụng.