Quản lý gửi hóa đơn cho khách hàng qua SMS

Ngày đăng: 16:03 - 05/06/2019 Lượt xem: 6114 Cỡ chữ

- Để quản lý trạng thái hóa đơn, bạn kích chuột vào menu “Hóa đơn điện tử có xác thực”, chọn “ Quản lý gửi tin nhắn cho khách hàng”

- Trên giao diện này, bạn có thể xem trạng thái cụ thể chi tiết của các hóa đơn đã lập, như hóa đơn chưa gửi, đã gửi hoặc gửi lỗi. Với những hóa đơn chưa được gửi cho khách hàng, bạn tích chọn vào những hóa đơn muốn gửi rồi ấn nút “Gửi tin nhắn”

- Với những hóa đơn đã gửi, bạn có thể theo dõi trạng thái đã gửi SMS cho khách hàng với từng đơn hàng với các trạng thái như: Đang gửi/Đã gửi

- Bên cạnh đó bạn có thể thay đổi trạng thái gửi hóa đơn bằng cách chọn hóa đơn cần sửa và nhấn vào nút “Xử lý trạng thái gửi hóa đơn”

- Bạn có thể sửa lại số điện thoại nhận hóa đơn cho chính xác nếu lúc trước bạn nhập sai hoặc thay đổi trạng thái thực tế của hóa đơn bằng cách tích chọn vào trạng thái hợp lý. Sau đó bạn nhấn nút “Ghi” để lưu lại. Bạn có thể xử lý tương tự với danh sách hóa đơn gửi lỗi.

Ngoài ra ở phần Quản lý tin nhắn còn có thêm phần Danh sách chi tiết tin nhắn cung cấp thông tin chi tiết về tin nhắn như ngày giờ gửi, số lượng tin đã gửi,…

- Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-INVOICE theo quy trình các bước thực hiện cơ bản dựa theo quy chuẩn nghiệp vụ hóa đơn của Tổng cục Thuế và căn cứ theo Thông tư 32/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2011.