Quản lý gửi hóa đơn cho khách hàng qua email

Ngày đăng: 16:04 - 05/06/2019 Lượt xem: 8672 Cỡ chữ

- Để quản lý trạng thái hóa đơn, bạn kích chuột vào menu “Hóa đơn điện tử có xác thực”, chọn “ Quản lý gửi hóa đơn cho khách hàng”

- Trên giao diện này, bạn có thể xem trạng thái cụ thể chi tiết của các hóa đơn đã lập, như hóa đơn chưa gửi, đã gửi hoặc gửi lỗi. Với những hóa đơn chưa gửi, bạn tích chọn vào những hóa đơn muốn gửi rồi ấn nút “Gửi mail”

- Với những hóa đơn đã gửi, bạn có thể theo dõi trạng thái đã gửi Email cho khách hàng với từng đơn hàng với các trạng thái như:

+ Đã gửi email

+ Đã gửi email (Khách hàng chưa xác nhận)

+ Đã gửi email (Khách hàng đã xác nhận)

- Bên cạnh đó bạn có thể thay đổi trạng thái gửi hóa đơn bằng cách chọn hóa đơn cần sửa và nhấn vào nút “Xử lý trạng thái gửi hóa đơn”

- Bạn có thể sửa lại email nhận hóa đơn cho chính xác nếu lúc trước bạn nhập sai hoặc thay đổi trạng thái thực tế của hóa đơn bằng cách tích chọn vào trạng thái hợp lý. Sau đó bạn  nhấn nút “Ghi” để lưu lại.

- Bạn có thể xử lý tương tự với danh sách hóa đơn gửi lỗi.