Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế

Ngày đăng: 16:04 - 05/06/2019 Lượt xem: 8389 Cỡ chữ

- Để lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn GTGT đã lập trước đây, bạn kích chuột vào menu “Hóa đơn điện tử”, chọn “Danh sách hóa đơn điện tử”, chương trình sẽ hiện ra danh sách các hóa đơn đã lập trước đây, bạn chọn hóa đơn cần thay thế bằng cách kích chuột hai lần vào hóa đơn hoặc trỏ chuột vào hóa đơn rồi nhấn nút “Chọn”

- Sau khi chọn mở xong hóa đơn, bạn nhấn vào nút Xử lý HĐ

- Chương trình sẽ hiển thị một bảng nhỏ, bạn chọn Xóa bỏ và nhấn nút Xử lý.

- Các thông tin về đối tác và hóa đơn đã được tự động nhập theo hóa đơn gốc, bạn chỉ cần nhập mặt hàng cần thay thế sau đó ấn “Ghi” và làm như quy trình bình thường, hoặc ấn “Xóa” để xóa bỏ hóa đơn.

Đối với các loại hóa đơn còn lại, bạn có thể lập hóa đơn điều chỉnh, xóa bỏ và thay thế như quy trình của hóa đơn GTGT.