Thiết lập kết nối CRM

Ngày đăng: 17:06 - 17/06/2019 Lượt xem: 6113 Cỡ chữ

Bước 1: Để kết nối phần mềm với hệ thống CRM, bạn vào menu Hệ thống, chọn "Thiết lập kết nối CRM"

Bước 2: Bạn nhập các thông tin kết nối đến hệ thống CRM rồi ấn Ghi để lưu lại kết nối.

Bạn có thể cài đặt nhắc nhở sao lưu dữ liệu bằng cách tích chuột vào ô "Hiển thị nhắc nhở sao lưu", sau đó bạn chọn khoảng thời gian để chương trình nhắc nhở sao lưu.

Sau khi bạn kích chuột vào nút "Sao lưu" chương trình sẽ hỏi lại xem bạn có chắc chắn muốn sao lưu hay không, bạn chọn "Yes" để tiếp tục sao lưu và "No" để không sao lưu nữa. Nếu bạn chọn "Yes" chương trình sẽ thực hiện sao lưu dữ liệu và thông báo thành công.

Chương trình sẽ hỏi bạn có muốn mở thư mục chứa file sao lưu để kiểm tra không, bạn chọn "Yes" để mở và "No" để từ chối.