Hướng dẫn quản lý danh sách hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 16:00 - 05/06/2019 Lượt xem: 7593 Cỡ chữ

- Để xem lại hóa đơn mà bạn đã lập, bạn kích chuột vào menu “Hóa đơn điện tử”, chọn “Danh sách hóa đơn điện tử”, sau đó bạn kích đúp chuột vào hóa đơn muốn xem hoặc bạn trỏ chuột vào hóa đơn rồi ấn nút “Chi tiết”