Trang chủ Tin tức Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã lập sao cho hợp lệ?

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã lập sao cho hợp lệ?

Bởi: Einvoice.vn - 02/07/2019 Lượt xem: 4206 Cỡ chữ

Sai sót trong việc lập hóa đơn điện tử là không tránh khỏi, bởi vậy các doanh nghiệp cần nắm rõ các thông tin về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã lập để thực hiện đúng quy định. Việc xử lý hóa đơn sai được hướng dẫn thực hiện tại Điều 17 và Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Không phải đơn vị nào cũng đã nắm được các xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Không phải đơn vị nào cũng đã nắm được các xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. 

Cách thức xử lý được quy định cụ thể như dưới đây:

1. Hóa đơn có mã của cơ quan thuế: Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã

1.1. Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót trước khi gửi cho người mua:

Người bán thực hiện các bước sau:

 • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót 
 • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

1.2. Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi gửi cho người mua:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) 
 • Trách nhiệm của người bán 
  • Thực hiện gửi thông báo tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót 
  • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn bị sai, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua.

Cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn đã được cấp mã:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót. 
 • Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh, nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện:
  • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót 
  • Lập hóa đơn điện tử mới, sau đó thực hiện ký số, ký điện tử và gửi lên cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử có sai sót đã lập.
Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc thông báo hủy hóa đơn điện tử sai

Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc thông báo hủy hóa đơn điện tử sai.

2. Hóa đơn không có mã của cơ quan thuế: 2 trường hợp xử lý hóa đơn điện tử có sai sót 

2.1. Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi gửi cho người mua:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót trong hóa đơn
 • Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử Phụ lục Nghị định 119 và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua và cơ quan thuế.

2.2. Cơ quan thuế phát hiện sai sót sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05: Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát Phụ lục Nghị định 119 để người bán kiểm tra sai sót. 
 • Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Nếu vẫn có những vướng mắc về hóa đơn điện tử nói chung và về cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót nói riêng, doanh nghiệp có thể liên hệ đến nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ giải đáp.
Trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn là đơn vị tiêu biểu với kinh nghiệm triển khai thành công hóa đơn điện tử cho hàng nghìn doanh nghiệp. Thái Sơn đã đồng hành cùng nhiều hoạt động tuyên truyền hình thức hóa đơn mới này của ngành thuế ngay từ giai đoạn triển khai thí điểm. Mới đây, Thái Sơn lại là 1 trong 6 nhà cung cấp đủ điều kiện được Cục Thuế Quảng Ninh lựa chọn giới thiệu trên trang thông tin chính thức của Cục để các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn được biết. Sản phẩm của Thái Sơn – Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice đã được Tổng cục Thuế chứng nhận đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Những điều đó đã phần nào nói lên được uy tín của Thái Sơn.

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử có kinh nghiệm có thể hỗ trợ tốt quá trình sử dụng của doanh nghiệp

Nhà cung cấp HĐĐT uy tín có thể hỗ trợ tốt quá trình sử dụng của DN

Samsung, Coca-Cola, Lotte, KFC, Grab, Lazada, Golden Gate… và nhiều doanh nghiệp lớn khác đang áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice đã nhận thấy những tác động tích cực mà hóa đơn điện tử mang lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nếu cần tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN