Trang chủ Tin tức Vũng Tàu: giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về việc xuất hóa đơn bán hàng

Vũng Tàu: giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về việc xuất hóa đơn bán hàng

Bởi: Einvoice.vn - 10/03/2018 Lượt xem: 2370 Cỡ chữ

Đối với các đối tượng đại diện Công ty mua hàng yêu cầu xuất hoá đơn, doanh nghiệp đều xuất riêng từng hoá đơn cho mỗi lần. Đối với các khách lẻ mua không lấy hoá đơn, doanh nghiệp xuất gộp vào một hoặc nhiều hoá đơn đều ghi “khách lẻ mua không lấy hoá đơn”.

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn trên 200.000 đồng, doanh nghiệp buộc phải xuất hóa đơn.

Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế. Công ty chủ yếu kinh doanh bán lẻ quần áo may sẵn, giá từ 200.000 đồng trở lên.
Đối với các đối tượng đại diện Công ty mua hàng yêu cầu xuất hoá đơn, doanh nghiệp đều xuất riêng từng hoá đơn cho mỗi lần.
Đối với các khách lẻ mua không lấy hoá đơn, doanh nghiệp xuất gộp vào một hoặc nhiều hoá đơn (nếu sản phẩm bán ra nhiều hơn 10 dòng của một số hoá đơn), đều ghi “khách lẻ mua không lấy hoá đơn”.
Tuy nhiên, cơ quan thuế TP. Vũng Tàu đề nghị xuất hóa đơn theo hình thức 20 khách lẻ là 20 tờ hoá đơn riêng biệt.
>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng hỏi, văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này? Tất cả những đối tượng mua lẻ không lấy hoá đơn đều có thể coi là 1 đối tượng khách hàng tại sao không thể xuất chung, xuất gộp?
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Điều 4 và Điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“Điều 4. Loại, hình thức và nội dung hóa đơn
…2. Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:
a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;
b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;…
Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn
1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.
2. Hàng hóa, dịch vụ bán không phải lập hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều này được theo dõi trên bảng kê.
3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua tại cuống, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tên người mua trong hóa đơn này được ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.
Tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi bởi Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:
“Điều 14. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền
Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để in và xuất hóa đơn cho khách hàng thì hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu và bảo đảm các nguyên tắc sau:\
- Tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh (người bán);
- Tên cửa hàng, quầy hàng thuộc cơ sở kinh doanh (trường hợp có nhiều cửa hàng, quầy hàng);
- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;
- Tên nhân viên thu ngân, số thứ tự của phiếu (là số nhảy liên tục), ngày, giờ in hóa đơn.
- Hóa đơn in từ máy tính tiền phải giao cho khách hàng.
- Dữ liệu hóa đơn in từ máy tính tiền phải được chuyển đầy đủ, chính xác vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và khai thuế GTGT theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.
Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, không phải đăng ký trước số lượng phát hành”.
Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Đề nghị Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Cường Thịnh Dũng nghiên cứu đăng ký áp dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền hoặc áp dụng hoá đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
(Theo baochinhphu.vn)
Ngoài ra, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN