Trang chủ Tin tức Tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80

Bởi: Einvoice.vn - 11/04/2023 Lượt xem: 12489 Cỡ chữ

Với mỗi đối tượng và trường hợp khác nhau, Bộ Tài Chính quy định sử dụng mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân khác nhau. Thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/9/2021 đã có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Dưới đây là tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế TNCN mới nhất theo Thông tư 80.

Mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80
Mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80.

1. 9 mẫu bảng kê thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Theo Mẫu biểu hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại Thông tư 80/2021/TT-BTC, một số mẫu bảng kê quan trọng như sau:

1.1. Mẫu bảng kê cho đại lý xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp

Mẫu 01-1/BK-XSBHĐC là Phục lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, kinh doanh bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp.
Mẫu 01-1/BK-XSBHĐC là phụ lục đính kèm Tờ khai 01/XSBHĐC - Tờ khai thuế TNCN áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trả tiền cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá, doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác).

Tải Mẫu 01-1/BK-XSBHĐC tại đây (1).

1.2. Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại Thông tư 80/2021/TT-BTC là Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN. Biểu mẫu này áp dụng đối với người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, đính kèm Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu 02/QTT-TNCN.
Tải Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN tại đây (2).

1.3. Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn

Phụ lục bảng kê chi tiết chuyển nhượng vốn là Mẫu 04-1/CNV-TNCN áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân.
Mẫu 04-1/CNV-TNCN là phụ lục đính kèm Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai và nộp thuế thay cho cá nhân) - Mẫu 04/CNV-TNCN.
Tải Mẫu 04-1/CNV-TNCN tại đây (3).

1.4. Phụ lục bảng kê chi tiết

Phụ lục bảng kê chi tiết (Mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN) áp dụng đối với tổ chức thực hiện khai thuế thay cho nhiều cá nhân.
Mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN là phụ lục đính kèm Tờ khai thuế TNCN Mẫu 04/ĐTV-TNCN áp dụng cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thường cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và cổ tức, cá nhân khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
Tải Mẫu số 04-1/ĐTV-TNCN tại đây (4).

1.5. Phụ lục bảng kê chi tiết đối với cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Phụ lục bảng kê chi tiết đối với cá nhân tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần là Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.
Tải Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN tại đây (5).

1.6. Phụ lục bảng kê chi tiết cho cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế suất toàn phần

Phụ lục bảng kê chi tiết cho cá nhân tính thuế theo biểu thuế suất toàn phần là Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

Tải Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN tại đây (6).

1.7. Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được quy định là Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN, áp dụng đối với người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Đây là biểu mẫu kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNCN Mẫu số 05/QTT-TNCN.

Mẫu số 05-3
Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

Tải Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN tại đây (7).

1.8. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế (Mẫu 06-1/BK-TNCN) sử dụng để kê khai vào hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý cuối cùng trong năm tính thuế.
Tải Mẫu 06-1/BK-TNCN tại đây (8).

1.9. Phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN là phụ lục bảng kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng. Đây là biểu mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC trong bộ hồ sơ nhằm mục đích chứng minh để giảm trừ người phụ thuộc
Tải Mẫu 07/XN-NPT-TNCN tại đây (9).

2. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất được quy định tại Điểm b, tiết 9.2 và Điểm b, Tiết 9.9, Khoản 9, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 87, Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn như sau:
“2. Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.”

2.1. Hồ sơ khai thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán thuế

Như vậy, hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế như sau:

 • Mẫu số 02/QTT-TNCN - tờ khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, được ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
 • Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN - Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã tạm nộp hoặc đã được khấu trừ trong năm (Nếu có).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh khấu trừ thuế.
 • Bản sao hóa đơn, chứng từ chứng minh những khoản từ thiện, nhân đạo đã đóng góp (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh số tiền đã trả của đơn vị hoặc số tiền tổ chức đã chi trả thu nhập ở nước ngoài đối với trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ nước ngoài, các tổ chức ở nước ngoài.
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu có giảm trừ người phụ thuộc).

Hố sơ quyết toán thuế tncn
Hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

2.2. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cần chuẩn bị hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN như sau:

 • Mẫu số 05/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết đối với cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần - Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết đối với cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến toàn phần - Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
 • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh  Mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II, Thông tư 80/2021/TT- BTC.
Trên đây là tổng hợp 9 mẫu bảng kê thuế TNCN theo quy định mới nhất - Thông tư 80/2021/TT-BTC. Người nộp thuế lưu ý đối tượng áp dụng của từng biểu mẫu, tờ khai của bảng kê để sử dụng trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
Ngoài ra, để được tư vấn thông tin về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN