Trang chủ Tin tức Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm

Bởi: Einvoice.vn - 07/01/2022 Lượt xem: 113418 Cỡ chữ

Việc quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm được thực hiện như thế nào? Cùng với đó, cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ E-invoice!

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người làm 2 nơi

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định tại khoản 1, điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

1.1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

1.2. Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động; Hoặc, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/ lần trở lên: Khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế: Làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Thuế TNCN với người có thu nhập từ hai doanh nghiệp
Cá nhân có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Dựa trên những quy định này, việc tính thuế TNCN đối với người có thu nhập ở 2 công ty trong vòng 1 năm có thể chia ra thành 2 trường hợp sau:

  • Nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với cả 2 công ty, sẽ tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
  • Nếu một trong 2 nơi ký hợp đồng với thời hạn dưới 3 tháng và có mức thu nhập từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên thì cần phải khấu trừ 10%. Lưu ý, trường hợp này không được làm cam kết vì có thu nhập ở 2 nơi.

2. Quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm như thế nào?

Đối với việc quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm, có thể căn cứ theo quy định tại Công văn 801/TCT- TNCN của Tổng cục thuế.
Theo quy định tại mục II của Công văn này, cá nhân có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. 

2.1. Ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

Cá nhân sẽ ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN nếu:

  • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập.
  • Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

Nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
Lưu ý, trường hợp cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Ví dụ: Năm 2015, Bà A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty X, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2015 của Bà A nhỏ hơn 10 triệu đồng (90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng), nếu Bà A thuộc diện phải quyết toán thuế và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì Bà A ủy quyền quyết toán thuế năm 2015 cho Công ty X.
Công ty X chỉ quyết toán thuế thay Bà A đối với phần thu nhập do Công ty X trả.

Về cách tiến hành, cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử.

Thuế TNCN từ thu nhập vãng lai
Nếu có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai, cá nhân có thể trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

2.2. Quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Cá nhân sẽ không ủy quyền quyết toán thuế mà cần thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế nếu:

  • Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị;
  • Đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

Ví dụ: Năm 2015, Ông B có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty M. Tháng 3/2015 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty N là 20 triệu đồng đã khấu trừ thuế 10%, tháng 10/2015 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty K là 1,5 triệu đồng chưa đến mức khấu trừ thuế.
Như vậy, trong năm 2015 Ông B có một khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế, nếu Ông B thuộc diện quyết toán thuế thì Ông B không ủy quyền quyết toán tại Công ty M, mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người làm 2 công ty trong 1 năm. Nắm được những quy định liên quan đến vấn đề này, kế toán cũng như người lao động có thể thực hiện quyết toán thuế TNCN theo đúng thủ tục, quy trình.
Để được tư vấn thêm về phần mềm Hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN