Trang chủ Tin tức Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Bởi: Einvoice.vn - 19/10/2019 Lượt xem: 7166 Cỡ chữ

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định là khi nào? Có thay đổi gì so với Nghị Định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ? Bài viết này sẽ cập nhật những thông tin mới nhất từ các Nghị định và Thông tư của Chính phủ ban hành hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.

Thời điểm chính thức áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc đối với các doanh nghiệp

Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất.

1. Nội dung chính của Thông tư 68/2019/TT-BTC

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thông tư 68/2019/TT-BTC bao gồm 5 Chương và 27 Điều:

 • Chương I là quy định chung gồm 7 điều
 • Chương II là quản lý sử dụng hóa đơn điện tử gồm có 2 mục chính.

Mục 1 là quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế gồm 5 điều. Mục 2 là quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế gồm 5 điều:

 • Chương III là xây dựng, quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử gồm 5 điều
 • Chương IV là tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm 3 điều
 • Chương V là điều khoản thi hành gồm 2 điều

Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành đã hướng dẫn rõ hơn về việc thực hiện triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh giúp các hộ kinh doanh có thể thực hiện tốt.

2. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2018 đã quy định rất rõ ngày thực hiện hóa đơn điện tử áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.
“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.
Theo Nghị định việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc, hạn chót vào ngày ngày 01 tháng 11 năm 2020. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2019 là khi nào? Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử được quy định tại khoản 3 Điều 26 Chương V của Thông Tư.
“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”.
Như vậy thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo Thông tư 68/2019/TT-BTC là ngày 01 tháng 11 năm 2020. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh được giữ nguyên và không có điều gì thay đổi.
>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Hướng dẫn thay đổi mẫu hóa đơn điện tử.

3. Lưu ý đối với các DN, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh  cần lưu ý về thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 68/2019/TT-BTC để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật tránh khỏi sai phạm. Thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều các doanh nghiệp, đơn vị hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy chúng ta cần thúc đẩy triển khai sớm việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy để kịp thời gian và không còn những bố ngỡ khi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đến gần.

Lưu ý đối với các doanh nghiệp khi chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh. 

Lưu ý đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh khi Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành.

 • Thông tư 68/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.
 • Thực hiện triển khai sớm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Ngày 01 tháng 11 năm 2020 bắt buộc toàn bộ các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 14 tháng 11 năm 2019) đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài Chính được nêu tại  khoản 2 Điều 26 của Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Qua bài viết này hy vọng sẽ giúp các bạn nắm rõ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.
Để được tư vấn về và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Trụ sở chính: Số 15 - Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 - 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/