Trang chủ Tin tức Cập nhật những việc kế toán doanh nghiệp cần làm đầu năm 2021

Cập nhật những việc kế toán doanh nghiệp cần làm đầu năm 2021

Bởi: Einvoice.vn - 31/12/2020 Lượt xem: 5282 Cỡ chữ

Kế toán công ty cần lưu ý những thay đổi quan trọng khi sang năm 2021 để không bị chậm các báo cáo và cập nhật kịp thời các chính sách. Đầu năm 2021, kế toán doanh nghiệp cần cập nhật các vấn đề như: tình hình tham gia BHTN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…

Những việc kế toán cần làm đầu năm 2021

Kế toán cần lưu ý 05 việc phải làm đầu năm 2021.

1. Kết chuyển Lãi - Lỗ năm 2020 sang đầu năm 2021

Bước sang năm 2021, một trong những việc đầu tiên kế toán doanh nghiệp cần phải tiến hành là kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm hiện tại sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.
Theo đó, kế toán doanh nghiệp cần phải xem xét số dư tại TK412 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm hiện tại trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước. Tiếp đó sẽ tiến hành hạch toán theo hướng dẫn sau:

1.1. Trường hợp TK 4212 có dư bên CÓ (LÃI) thì kế toán hạch toán kết chuyển đầu năm như sau:

- Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm hiện tại;
- Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

1.2. Trường hợp TK 4212  có dư bên NỢ (LỖ) thì kế toán hạch toán kết chuyển như sau:

- Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước;
- Có TK 4212 0 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm hiện tại.

2. Nộp tiền và hạch toán chi phí, lệ phí môn bài đầu năm 2021

Nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài đầu năm 2021.

Theo quy định, hàng năm, các đơn vị kinh doanh phải tiến hành nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01. Đồng thời, việc khai và nộp lệ phí môn bài phải tuân thủ các quy định sau:
- Người nộp lệ phí chỉ khai lệ phí môn bài 01 lần khi tổ chức, đơn vị kinh doanh mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nếu người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh trên cùng địa phương cấp tỉnh thì sẽ phải tiến hành nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các đơn vị phụ thuộc. - - Hồ sơ khai lệ phí môn bài khi này được nộp tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của người nộp lệ phí thuế.
- Nếu người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính của mình thì các đơn vị phụ thuộc phải tự khai và nộp thuế môn bài. Đơn vị phụ thuộc phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan quản lý trực thuế mình trực thuộc.
Như vậy, đối với lệ phí môn bài, các đơn vị kinh doanh chỉ phải khai duy nhất 01 lần khi mới ra hoạt động kinh doanh. Các năm sau, người nộp lệ phí chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài chứ không cần tiến hành kê khai nữa.
Cách hạch toán lệ phí môn bài như sau:
- Hạch toán Lệ phí môn bài phải nộp trong năm:

+ Nợ TK 6425 - Áp dụng với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế  (hoặc ghi Nợ TK 6422 nếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa);
+ Có TK 3338 - Các loại thuế khác;

- Hạch toán khi nộp tiền lệ phí môn bài:

+ Nợ TK 3338;
+ Có TK 1111 (Nhưng nếu doanh nghiệp nộp tiền bằng chuyển khoản thì phải ghi Có TK 1121).

3. Chuyển đổi số dư năm 2020 sang đầu năm 2021

Đầu năm 2021, khi mở sổ sách, kế toán doanh nghiệp cần tiến hành chuyển số dư đầu kỳ vào "Bảng cân đối phát sinh" theo đúng quy định của Luật Kế toán.
Ví dụ như: chi tiết từng mã hàng, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng tổng hợp xuất - nhập tồn,...
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử.

4. Nộp các tờ khai, báo cáo thuế đầu năm 2021

Các tờ khai, báo cáo thuế kế toán cần phải nộp đầu năm bao gồm: Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu cần), Báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Nộp tờ khai và báo cáo thuế đầu năm

Kế toán DN cần nộp nhiều tờ khai và báo cáo thuế đầu năm 2021.

4.1. Thuế GTGT, TNCN

Tùy vào hình thức kê khai theo tháng hay quý, kế toán doanh nghiệp cần phải nộp hai loại tờ khai này theo đúng thời hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành:
- Nếu kê khai theo tháng: Kế toán DN phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN muộn nhất vào ngày 20 hàng tháng;
- Nếu kê khai theo quý: Kế toán DN phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN muộn nhất vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên liền kề với quý kê khai. Ví dụ: Quý 1 là vào ngày 30/3; Quý 2 là vào ngày 30/7; Quý 3 là vào ngày 30/10; Quý 4 là vào ngày 30/1 của năm sau.

4.2. Thuế TNCN

Ngay từ đầu năm 2021, kế toán DN phải lưu ý thực hiện tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính (nếu có) của Quý 1/2021, muộn nhất vào ngày 30/4/2021.

4.3. Hóa đơn

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một trong những việc làm kế toán DN cũng phải lưu tâm trong đầu năm 2021.
Theo đó, nếu DN thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì thời hạn muộn nhất là ngày 20 hàng tháng. Nếu theo quý thì thời hạn muộn nhất là ngày thứ 30 tháng liền kề sau với quý kê khai.
Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, một số trường hợp khi dùng hóa đơn điện tử, các đơn vị kinh doanh sẽ được miễn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Kế toán DN cần lưu ý điều này để tránh việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi không cần thiết.

5. Làm việc với cơ quan chức năng cần thiết

Bên cạnh các đầu việc đã nêu ở trên thì đầu năm 2021 cũng là thời điểm các kế toán doanh nghiệp phải thực hiện làm việc với các cơ quan chức năng: Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động,... để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây, bài viết đã cập nhật tới kế toán doanh nghiệp những việc làm cần phải thực hiện đầu năm 2021.
Mọi thắc mắc hay hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN