Trang chủ Tin tức Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân?

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân?

Bởi: Einvoice.vn - 17/07/2020 Lượt xem: 11390 Cỡ chữ
Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân? Báo cáo thuế TNCN năm hiện là quy định bắt buộc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc nộp thuế, góp phần phát triển của đất nước, đảm bảo quyền lợi của mỗi công dân.
Thuế thu nhập cá nhân là gì

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền thuế mà những người có thu nhập ở mức quy định phải trích nộp một phần tiền lương hoặc tiền từ các nguồn thu khác vào trong ngân sách nhà nước, sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ.
Thực tế, thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, căn cứ vào khả năng thu nhập và nộp thuế của từng người. Đối với những cá nhân có mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập hay chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Hiện nay, các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
- Các cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế sẽ là những thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
- Các cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế sẽ là những thu nhập phát sinh tại nước Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
>> Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng.

2. Vì sao phải làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân?

Vì sao phải làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân

Vì sao phải làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân?

Theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì các tổ chức, cá nhân trả thu nhập đều phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm lên cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế TNCN cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.
Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế TNCN cuối năm như sau: Các cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Đối với các doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất sẽ là ngày thứ 45 ngày, tính từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động.

3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm gồm những gì?

Nếu bạn đang phân vân báo cáo thuế cuối năm gồm những gì thì phần nội dung dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân mỗi năm gồm những gì

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm gồm những gì?

3.1. Tuân thủ nguyên tắc lập báo cáo quyết toán TNCN năm

Theo đúng nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm phải khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân ủy quyền (chẳng hạn như nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp), không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3.2. Hoàn thành hồ sơ khai thuế quyết toán thu nhập TNCN

- Trường hợp 1: Đối với các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ tiền lương hay tiền công, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không, khi khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
+ Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
+ Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
+ Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Trường hợp 2: Đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; các tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
+ Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Lưu ý rằng, bảng kê này chỉ áp dụng với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
- Trường hợp 3: Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập, các đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; các công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không thì khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC ban hành kèm theo Thông tư này.
- Trường hợp 4: Đối với các công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập với thu nhập của đại lý xổ số, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không, khi tiến hành khai quyết toán thuế cần phải làm theo các mẫu sau:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
+ Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm, các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc chọn cách thức nộp qua mạng nếu muốn.
Trên đây, bài viết giải đáp tới bạn báo cáo thuế TNCN cuối năm gồm những gì, cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ra sao, thời hạn thế nào,...
Mọi thắc mắc về báo cáo thuế cuối năm gồm những gì hay muốn được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN