Thông tin về hoá đơn điện tử

Giảm thiểu công việc cho kế toán thuế thông qua hóa đơn điện tử xác thực

Giảm thiểu công việc cho kế toán thuế thông qua hóa đơn điện tử xác thực

 • 03/03/2016 01:55

Kế toán thuế là một trong những công việc tương đối đặc thù, có vai trò đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp. Không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, biết cách vận dụng triệt để cả chuyên môn kế toán và nghiệp vụ thuế, kế toán thuế tại các doanh nghiệp còn phải đảm bảo nắm rõ, nhanh chóng, kịp thời những chính sách, quy định về thuế để có thể điều chỉnh, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo không gây thất thoát về kinh tế cho các doanh nghiệp.

Chi tiết


Hóa đơn điện tử xác thực - đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử xác thực - đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

 • 03/03/2016 01:28

Ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực tại các doanh nghiệp. Theo đó, hóa đơn điện tử xác thực được đưa vào sử dụng sẽ giúp quản lý các dữ liệu về bán hàng, cung ứng dịch vụ, lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua các phương tiện điện tử chuyên dụng.

Chi tiết


Tìm hiểu về phần mềm hóa đơn đỏ tự in

Tìm hiểu về phần mềm hóa đơn đỏ tự in

 • 02/03/2016 03:32

Để giúp các doanh nghiệp tự chủ động trong việc xuất, in và quản lý hóa đơn điện tử, công ty phát triển công nghệ Thái Sơn đã phát hành phần mềm hóa đơn đỏ tự in. Phần mềm đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Tổng Cục Thuế Việt Nam và hiện đang được áp dụng rộng rãi trong cả nước.

Chi tiết


Quản lý hóa đơn dễ dàng với phần mềm hóa đơn tự in

Quản lý hóa đơn dễ dàng với phần mềm hóa đơn tự in

 • 01/03/2016 04:04

Quản lý hóa đơn chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là ở các doanh nghiệp vẫn dùng hóa đơn đặt in với khối lượng giao dịch hóa đơn trong ngày lớn. Vậy phần mềm hóa đơn tự in là gì và nó giúp gì cho công việc quản lý hóa đơn?

Chi tiết


Hóa đơn điện tử xác thực: Giảm thiểu công việc cho kế toán thuế

Hóa đơn điện tử xác thực: Giảm thiểu công việc cho kế toán thuế

 • 24/02/2016 01:45

Kế toán thuế là một vị trí vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với bất kì một doanh nghiệp nào, nhiệm vụ chính của kế toán thuế là xác định cơ sở để tính thuế và thời gian nộp thuế của doanh nghiệp cho nhà nước. Tránh tình trạng nộp thuế chậm trễ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chi tiết


Quy định mới về cách thức xử lý hóa đơn lập sai

Quy định mới về cách thức xử lý hóa đơn lập sai

 • 24/02/2016 01:24

Nếu như trước đây, Bộ Tài chính quy định hết sức nghiêm ngặt về cách thức xử lý hóa đơn lập sai, thì hiện nay, Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 đã có những thay đổi lớn trong việc điều chỉnh sai sót của hoá đơn giúp giảm thiểu công việc cho bộ phận kế toán rất nhiều

Chi tiết


Hóa đơn điện tử xác thực sẽ trở thành xu thế tất yếu!?

Hóa đơn điện tử xác thực sẽ trở thành xu thế tất yếu!?

 • 26/01/2016 08:29

hóa đơn điện tử giúp quản lý các dữ liệu về bán hàng, cung ứng dịch vụ, lưu trữ và quản lý dữ liệu thông qua các phương tiện điện tử chuyên dụng

Chi tiết


Tổng quan về hóa đơn điện tử xác thực

Tổng quan về hóa đơn điện tử xác thực

 • 26/01/2016 08:14

Hóa đơn điện tử xác thực là một xu thế tất yếu, một sự thay đổi cần thiết giúp các doanh nghiệp có thể hội nhập toàn diện, sâu rộng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Chi tiết


 Hiến kế để áp dụng hóa đơn điện tử

Hiến kế để áp dụng hóa đơn điện tử

 • 21/12/2015 02:17

Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc Bộ Tài chính đề xuất người nộp thuế phải thực hiện khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-1-2016.

Chi tiết


Giải pháp hóa đơn điện tử xác thực

Giải pháp hóa đơn điện tử xác thực

 • 06/11/2015 10:32

Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn giấy làm doanh nghiệp tốn khá nhiều chi phí, nhân lực và thời gian cho việc lập, xuất, vận chuyển và lưu trữ hóa đơn. Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực.

Chi tiết