Trang chủ Tin tức Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai trong trường hợp hoá đơn gốc đã kê khai thuế

Hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai trong trường hợp hoá đơn gốc đã kê khai thuế

Ngày đăng: 14:17 - 04/01/2019 Lượt xem: 1032 Cỡ chữ

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể khi xử lý các hoá đơn bị sai, mà doanh nghiệp lựa chọn huỷ hoá đơn, thay thế hoá đơn, hoặc lập hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn gốc. Trong bài viết này, hoá đơn điện tử E-Invoice sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý hoá đơn viết sai thông tin đối với trường hợp hoá đơn gốc đã kê khai thuế.

Đối với trường hợp hoá đơn gốc đã kê khai thuế nhưng sai thông tin khách hàng, sai thông tin hàng hoá, bạn muốn sửa đổi thông tin thì bạn cần phải lập thông tin điều chỉnh. Cách thực hiện như sau:

B1: Bạn tìm và mở hoá đơn điện tử có thông tin bị sai: Bấm vào mục Sử dụng hoá đơn -> Danh sách hoá đơn điện tử 

Chọn Lọc -> Chọn hoá đơn sai


B2: Nhấn vào nút Xử lý hoá đơn 


Chọn Điều chỉnh -> Xử lý


B3: Thông tin hoá đơn gốc sẽ được đưa vào Hoá đơn điều chỉnh. Mặc định danh sách hàng hoá được để trống.

- Nếu bạn chỉ sai thông tin khách hàng, tiến hành sửa lại theo thông tin khách hàng đã cung cấp. Nhập số và ngày của văn bản thoả thuận về việc điều chỉnh giữa doanh nghiệp và khách hàng nếu có và bấm vào Lưu lại

- Nếu sai thông tin hàng hoá bấm vào Chọn hàng từ HĐ gốc để chọn dòng hàng cần điều chỉnhLựa chọn điều chỉnh Tăng hoặc Giảm và điền lại các thông số cần điều chỉnh

Đối với trường hợp bạn lập hoá đơn điều chỉnh và huỷ hoá đơn gốc, sau khi lựa chọn điều chỉnh giảm bạn phải nhập vào số lượng, đơn giá giống như trên hoá đơn gốc. Sau khi lâp xong hoá đơn điều chỉnh bấm Lưu lại

Và thực hiện xuất hoá đơn ký số như hoá đơn thông thường